Българските земи

Западните Покрайнини, Добруджа са само част от изконните български земи.

Македония

Истината е само една – България и Македония са едно цяло. И ние ще се погрижим за обединението ни.