ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯ ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

  1. Демокрация

Всички членове на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ формират своя проект в  синхрон с принципите на демокрацията и всеобщата декларация за правата на човека.  Заради това те отхвърлят и се дистанцират от всяка минала или настояща  принадлежност, връзка или сравняване с авторитарни и/ли тоталитарни проекти. 

  1. Суверенитет 

Партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ е убедена, че суверенитетът на отделните  държави и на народите се позовава на сътрудничеството между нациите и  следователно отхвърля всяка политика, създадена за изграждането на наддържавен  или наднационален модел. Един от основните принципи, който обединява членовете  на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ е отказът от предаването на държавния  суверенитет в ръцете на наднационалните инстанции и/ли на европейските  институции. 

  1. Идентичност 

Партиите и евродепутатите от партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ основават своя  политически съюз върху запазването на идентичността на народите и нациите в Европа  в съответствие със специфичните характеристики на всеки народ. Следователно  правото на контрол и регулиране на имиграцията е основен принцип, споделян от  членовете на партията. 

  1. Специфичност 

Членовете на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ признават правото си взаимно да  защитават своите специфични и уникални икономически, социални, културни и  териториални модели. Партията се стреми да запази многообразието на политическите  проекти на своите членове. 

  1. Свободата 

Членовете на партия ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ и отделните нейни евродепутати  основават своето политическо движение върху опазването на личната свобода на всеки  един европейски гражданин. Изключително важна е и защитата на свободата на  словото, тъй като в днешно време дигиталната свобода се намира в най-голяма  опасност. 

  1. Културата като фундамент на политическата дейност 

Партията ИДЕНТИЧНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ смята че културата е в основата на всички  политически действия. Тя дава възможност на гражданите да развият политическо  съзнание.