Цвета Рангелова: Трябва да се приемат устойчиви Законопроекти, а не такива, които впоследствие се отменят от Конституционни съд 

Цвета Рангелова: Трябва да се приемат устойчиви Законопроекти, а не такива, които впоследствие се отменят от Конституционни съд 

В програмата на Парламента се прие точка 10 от дневната програма, като точка 1 в ден петък, а именно – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. В тази връзка беше и процедурното предложение, направено от народния представител Цвета Рангелова от “Възраждане”.

“Аз ще направя предложение тази точка да отпадне, предвид следните обстоятелства – в Конституционния съд, с входящ номер 414 от 17.11 тази година е внесено искане за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 155, Ал.1 и Ал.2 от Конституцията, по което искане, внесено и подписано от 48 народни представители, инициирано от парламентарната  група на “Възраждане” е образувано конституционно дело номер 20 от тази година, по което все още няма съответните процедурни движения, но считам, че отговорът на въпроса, който ние сме поставили за искане за задължително даване на тълкуване на тези разпоредби от Конституцията са, така да се каже преюдициални, по отношение на разглежданата точка 10, дотолкова доколкото Народното събрание е приело правила за работа по приемането на тези четения в Закона за изменение и допълнение на Конституцията, които считаме, че са в противоречие с исканото от нас тълкувание на разпоредбата на Конституцията, дали е необходимо за всяко едно от трите четения, мнозинство от ¾ от всички народни представители, респективно, ако за някои от тях не е налице такова мнозинство, следва ли да се приложи разпоредбата на Ал.2 от чл. 155. Действително, точка 10 касае Първо четене на този Законопроект, но веднага след това, ще следва и Второ четене, където е важно да  знаем, какво е необходимото мнозинство, с което следва да бъде гласувана всяка законова разпоредба, за да може да приемем един устойчив Законопроект, а не след това, същият да бъде отменян от Конституционния съд.

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!