Установени нарушения при обработка на отпадъци в Монтана след сигнал на “Възраждане” 

Народният представител от Възраждане Петър Петров сезира министъра на околната среда и водите за нередности при експлоатацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) край Монтана, което приема и обработва битови отпадъци от всички общини в региона.

По нареждане на министър Юлиян Попов през месец октомври са извършени серия проверки на място от РИОСВ-Монтана. Проверяващите са установили, че в експлоатираната клетка No.3 на депото, в противоречие с описаното в представената им от оператора отчетна книга/дневник, не са били извършвани дейностите по разстилане на отпадъците, тяхното уплътняване и запръстяване от поне 10 см. на много от работните участъци в депото с обща площ от над 2 декара. Запръстяването е трябвало да бъде извършвано ежедневно, но не е правено от доста време насам.

Неговото извършване обаче е задължително условие по издаденото комплексно разрешително на Регионалното депо. Затова на Иван Иванов, управител на Общинското предприятие за управление на битовите отпадъци – РДО Монтана ЕООД, е била изпратена покана за явяване за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение и му е дадено предписание в едномесечен срок да извърши изискуемото запръстяване. При последващата извършена проверка на 03.11.2023 г. е установено, че част от проблемните участъци са били вече запръстени.

Засега няма отговор на въпросите, дали Община Монтана е изписвала разходи за пръст и инертни материали, каквито е установено, че не са били полагани в доста продължителен период в депото, както и дали съществува на място документираната като закупена бързорастяща растителност в Депото, наличието на която е другото задължително условие по издаденото Комплексно разрешително за неговата експлоатация. Затова от страна на Петър Петров е изискана допълнителна проверка и документация в тази насока. “Ще продължим да контролираме дали законът за управление на отпадъците се спазва стриктно и ще искаме санкции за отговорните лица във всички случаи, в които това не се случва”, заяви адв. Петър Петров.

Актуално

Европейски лидери пристигат в столицата по покана на „Възраждане“

По покана на „Възраждане“ в София пристигат лидери на европейски партии

Костадинов и Стоянов от „Възраждане“ се срещнаха с Никола Дюпон-Енян

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!