Тошо Георгиев от “Възраждане” : Община Садово заслужава ускорено икономическо развитие и привличане на инвестиции 

Тошо Георгиев от “Възраждане” : Община Садово заслужава ускорено икономическо развитие и привличане на инвестиции 

Кандидатът за кмет от “Възраждане” на община Садово – Тошо Георгиев е изготвил стриктен, целенасочен и цялостен план за развитие на общината, във всеки един аспект. Сред основните цели, заложени в предизборната му платформа са ускореното икономическо развитие и привличане на инвестиции, а това ще се случи чрез подобряване на управлението и засилване на контрола от страна на общината и търговските фирми с общинско имущество и общинско участие, при спазване на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти.

Също и разпореждането с общинска собственост да е насочено, не просто към пазарна трансформация на собствеността, а към пряк ангажимент за създаване на по-добра градска среда – обществено строителство, зелени  площи, спортни обекти, зони за отдих и подобряване на стопанисването и грижите за имотите, които са публична общинска собственост и пряк контрол, от страна на общинската администрация.

“В тази насока са важни и следните действия – идването на общински имоти под наем да се случва по прозрачен и осигуряващ свободна конкуренция механизъм, строг контрол на събираемост и отчетност в сектор “Наемни отношения”; гарантиране на пълна прозрачност при провеждане на конкурсите за обществени поръчки и публикуване на всички процедури, търгове и сделки на Общинската  администрация и по всички законоустановени изисквания”, коментира на среща с граждани кандидатът за кмет от “Възраждане”.

“Възраждане” е с номер 42 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!