Съветници от „Възраждане“ предлагат да отпаднат таксите за издаване на документ за липса на задължения към община Варна 

Общинските съветници от „Възраждане“ предлагат да отпаднат таксите за издаване на документ за наличие или липса на задължение към община Варна. Причината е, че Националната агенция по приходите издава удостоверението за наличие и липса на задължение напълно безплатно, докато в общинската администрация същият документ се издава срещу такса, която зависи от срока на получаване, а именно: в срок до 7 дни – 3.00 лв., а в срок до 1 ден – 10.00 лв.

Общинските съветници от Възраждане са категорични, че по този начин варненци са поставени в  неравнопоставеното и несправедливо положение.

„Това са съвестни данъкоплатци, които трябва да заплащат за документи, които на практика вече са платили. Абсолютно недопустимо!“, категорични са съветниците от „Възраждане“.

Те посочват, че предложението за отпадане на таксите е форма на финансово облекчение,  помощ и стимул за изрядните данъкоплатци.

От друга страна, всички граждани на Варна, трябва да са равнопоставени пред институциите на град Варна и услугите, които им се предоставят да имат еднаква цена, в случая да бъдат навсякъде  безплатни за всички граждани и пред всички институции.

И от тази гледна точка общинските съветници от „Възраждане“ в ОбС – Варна настояват варненци да не заплащат такса за удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ (1998).

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват