Структурата на “Възраждане – Лом” внесе предложение за създаване на алтернативен обходен маршрут на един от входовете на града 

Местната структура на “Възраждане – Лом”, представлявана от общинския съветник от политическата организация, Атанас Василев внесе предложение, чрез кмета на община Лом до Общинския съвет за създаване на алтернативен обходен маршрут на един от входовете на града. Идеята на предложението, внесено с входящ номер ПО-07-731/21.11.2023 г. се отнася до случаите, когато е налице, изключително затруднено движение на автомобили и тежкотоварен трафик по основна пътна връзка, каквато е изходът от град Лом, в посока село Ковачевица, в участъка на стария павиран път, през квартал “Младеново” до изхода от града ( и поради честите блокирания на пътя  от аварирали тежкотоварни превозни средства, с което, на практика не може да се влиза и излиза от града с часове), да има алтернативен обходен маршрут. Съгласно внесеното от “Възраждане” предложение, той трябва да свързва изхода на град Лом, в посока Монтана, местността “Кошовете” по съществуващ в момента земен път с дължина около три километра, с изхода на град Лом, в посока село Ковачевица.

Очаква се общинските органи да разгледат, обсъдят и гласуват това предложение за създаване на алтернативна пътна връзка, която да облекчи трафика на единия от входовете и изходите на град Лом, на следващата сесия на Общинския съвет.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват