Стефан Стефанов от “Възраждане” : Видинската община е застрашена от обезлюдяване, аз ще променя това 

На Отворена среща в Жеглица, кандидатът за кмет за община Видин – Стефан Стефанов и народният представител и местен лидер – Валери Сираков изложиха предизборната платформа на Стефанов и общата идея на “Възраждане” за целенасочено управление на държавата, с мисъл и грижа за гражданите.

Един от основните проблеми, които кандидатът за кмет от “Възраждане” маркира е застрашаването на видинската община от обезлюдяване, много хора се намират в неравностойно положение,  цели групи са застрашени от социално изключване, а достъпът до здравеопазване е затруднен, именно тези негативни фактори задълбочават демографската криза в града и региона.

“Не се провежда политика на икономическо и социално развитие, съобразено с конкретните потребности на региона. Задълбочава се катастрофалното изоставане на община Видин в социално-икономически и демографски аспект. При последното преброяване, община Видин е намаляла с почти 20 000 души, раждаемостта драматично намалява, младите хора емигрират, а районът се обезлюдява.

Затова и моята програма е социално ангажирана и мотивирана, искам да подобря социалната среда и дейности в града и региона, като цяло, за да може младите семейства да имат стимул да остават и да се развиват тук. Сред основните начини това да се случи са поддържане на съществуващите и изграждане на нов общински жилищен фонд за ползване от млади семейства и крайно нуждаещи се, отреждане на общински терени за социални жилища, безплатни детски кухни и безплатни кухни за социално слаби лица, както и изградена и функционираща система за социален патронаж, обслужващ възрастни хора, хора с увреждания и предлагаща не само хранене, но и помощ за тях – пазаруване, почистване, здравно  обслужване”, коментира на среща с гражданите на Жеглица, кандидат-кметът от “Възраждане” за Видин – Стефан Стефанов.

„Възраждане“ е с номер 42 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Актуално

 “Възраждане – Асеновград” пита какво се случва с ремонта на Караалановото училище в нашия град? 

Костадин Костадинов : Зачестяват случаите на произвол, от страна на чужди гранични власти 

Инж. Коста Стоянов : От сглобката, отново ще гласуват в полза на местните олигарси. Какво стана, господа демократи?