Синдикатите с подкрепа за идеите на „Възраждане“ за промени в образованието

Синдикатите с подкрепа за идеите на „Възраждане“ за промени в образованието

Утре в Комисията по образование и наука ще бъде разгледан законопроектът, внесен от „Възраждане“, за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. …

Законопроектът е внесен от парламентарната група по идея на народните представители Ивайло Папов и Димитър Пашев. И двамата са с дългогодишен стаж в образователната система и познават добре както предимствата ѝ, така и това, което трябва да се промени, за да работи тя ефективно.

Законопроектът е получил становищата на синдикатите като в тях преобладава подкрепата за предложеното в него. Становищата може да прочетете на сайта на Народното събрание в раздел „Комисия по образованието и науката“.

От становищата е видно, че една от предложените от „Възраждане“ промени предизвиква разнопосочни мнения. Тя касае мандатността на директорите.

Директорът на училището е много ключова позиция за функционирането на всяко учебно заведение. Директорът е работодател на педагогическия и непедагогическия персонал в училището и има определяща роля в цялостната организация на работния процес. Неговата мотивация  за работа е от основно значение за ефективността му. Сегашното законодателство и нормативната уредба не съдържат никакви регламентирани срокове, при които степента на изпълнение на училищната стратегия и цялостните резултати от работата на директора да са основа за оставането му на поста или за провеждането на нов конкурс.

Липсата на мандатност за длъжността „директор” в системата на образованието може да се възприеме като недемократична и създаваща предпоставки от загуба на мотивация за работа до усещане за несменяемост. Предложението за промяна включва и участието на представител на Педагогическия съвет в конкурса за избор на директор за съответното училище.

В предложението на вносителите влиза също връщането на възможността учениците от втори до четвърти клас да повтарят учебната годината, ако не са покрили минималните критерии. Така в горен клас, без значение от постигнатите резултати, ще преминават само първолаците и ще се засили контрола върху усвоените знания в начална степен.

Законопроектът предвижда още отпадане на атестацията на педагогическите специалисти, която от самото си въвеждане не среща одобрението на общността заради чисто формалния си характер.

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!