Сигнал за нарушения в Дом за възрастни хора подадоха общинските съветници на „Възраждане“ във Варна

Сигнал за нарушения в Дом за възрастни хора подадоха общинските съветници на „Възраждане“ във Варна

Общинските съветници от групата на „Възраждане“ в Общински съвет  Варна изпратиха сигнал до новоизбрания кмет, в качеството му на доставчик на социални услуги в града, за системни нарушения в КСУВХ „Гергана“. В сигнала те настояват да бъдат взети незабавни мерки за посочените в него нарушения, както и за налагането на дисциплинарно наказание „уволнение“ на директора на КСУВХ „Гергана“, поради системни нарушения на трудовата дисциплина, съгласно Кодекса на труда, и несправяне със задълженията, вменени със съответстващата на позицията длъжностна характеристика.

До сигнала на „Възраждане“ се стига след сигнал  от граждани, изпратен през септември до инж. Коста Стоянов – народен представител от групата на „Възраждане“ в Народното събрание по повод на  КСУВХ „Гергана“.

От него става ясно, че в стаи на втори и трети етаж на сградата, в която се помещава домът за стари хора, са нападнати от дървеници и стоножки. Според него ръководството на дома не е предприело необходимите мерки, за да елиминира паразитите и инсектите.

В сигнала на гражданите е посочено още, че служител в институцията – медицинска сестра, е оказвала принуда към настанените възрастни потребители да теглят кредити, както и да се подписват на подписки в защита на директорката, в подкрепа на поискано от нея обяснение за наложено ѝ дисциплинарно наказание от Община Варна.

След проверка на фактите по случая се оказва, че сигналите за нередности имат дълъг хронологичен ред, датиращ още от 2020 г., както следва:

Първият сигнал за наличие на нередности при осигуряване качеството на услугата в Комплекс „Гергана“ датира от 09.01.2020 г. Сигналът е от служител към Директора на дома. Налице са последващи сигнали от служители към Директора и към отговорните институции.

През януари 2023 г. е сигнализирана ОД  на МВР Варна за това, че медицинската сестра системно е принуждавала настанени в дома хора да теглят кредити и да ѝ дават парите. Принуждавала ги е да ѝ дават дебитните си карти. На 11.01.2023 г. Община Варна извършва проверка. С отговор от февруари  2023 г. от ОД на МВР-Варна, заместник-кметът на Община Варна информира, че след извършената проверка е дал поредица препоръки, наред с които също е настоял за дисциплинарно уволнение на уличената в злоупотреба със служебно положение служителка и наказва директора на дома дисциплинарно. Със заповед  отново от февруари 2023 г. заместник-кметът на Община Варна назначава комисия, която да извърши извънредна проверка в Комплекс „Гергана“ по повод на разпореждане на Районна прокуратура – Варна. Установяват се множество нередности. Указват се действия за дисциплинарни наказания, но без резултат.

Със сигнали през април 2023 г.  е информирана Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ), че в КСУВХ „Гергана“ храната е със несъответстващ грамаж, налични са дървеници, извършени са кражби от персонала със знанието на директора, използвана е принуда от страна на служител към потребители да теглят кредити със своите лични карти, закрива се кафене и се превръща в заведение, събиращо множество външни посетители, настаняват се потребители с психични заболявания, онкологични диагнози и лежащо болни, както и се отправят заплахи за уволнение на служители и изгонване на потребители, събират се подписи от уязвимите старци в подкрепа на директорката и др. През май 2023 г. със заповед на изпълнителния директор на АКСУ  е формирана комисия, която да извърши тематична проверка за спазването правата на потребителите на услугата „дом за стари хора“ в Комплекс „Гергана“. С протокол се констатират нарушения и се препоръчва незабавното им отстраняване. Нова проверка е назначена със заповед от изпълнителния директор на АКСУ, с цел да се проследи развитието на случая по повод на сигналите, която също констатира неотстранени проблеми.

На 26.07.2023 г. ОД на МВР Варна с писмо изисква от директора на Комплекс „Гергана“ заверени копия от дисциплинарни наказания, налагани на И.И. за периода 2020-2022 г. и декларации и протоколи от касиера /домакина за приемане и предаване на лични вещи на 7 поименно изброени потребители от дома за периода 2020-2022 г. На 4.08.2023г. след проверка, извършена от главен инспектор от РЗИ в присъствието на  лекар, временно изпълняващ длъжността „директор“ в КСУВХ „Гергана“, е издаден протокол  със 7 точки, включително дезинфекция и дезинсекция.

С писмо през август 2023 г. изпълнителният директор на МБАЛ „Св. Марина“ пише писмо на Директора на Комплекс „Гергана“, в което уведомява, че „пациентката Н.К.Д. е транспортирана и приета в Клиниката по вътрешни болести. При постъпването пациентката е била видимо опаразитена с множество дървеници по тялото и дрехите, което създава риск от разпространение на инсектите сред останалите пациенти и медицински персонал на клиниката. В края на м. юни 2023г. отново от Дом „Гергана“ в същата структура на лечебното заведение е пролежал и друг пациент, опаразитен с дървеници.“. МБАЛ „Св. Марина“ препоръчват да се приложат съответните противоепидемични мерки и дезинсекционни мероприятия срещу разпространението на дървеници и опаразитеността на домуващите.

След проучване на казуса „Комплекс Гергана“, за който е сигнализиран на 11.09.2023г., народният представител инж. Коста Стоянов от  „Възраждане“, внася въпрос до министъра на МТСП на 20.09.2023г. Заявява очакването си да се извърши проверка за условията на живот в дома. С отговор с вх. на Народното събрание № 49-354-06-1533/11.10.2023 г., министърът на МТСП,  Иванка Шалапатова, информира народния представител от „Възраждане“ – инж. Коста Стоянов, че „е направена проверка от АКСУ в рамките на нейната компетентност и е установена липса на адекватни действия на ръководството и организация на дейностите, както и занижен вътрешен контрол от страна на директора. Кметът на община Варна, в качеството му на доставчик на социалните услуги и работодател на ръководителя на комплекса, е уведомен за резултата от проверката с оглед предприемане на действия по компетентност. Агенцията е уведомила и ОД на МВР Варна и Районна прокуратура Варна“.

През третата седмица от м. ноември 2023 г. е извършена нова проверка от РЗИ с констатации за необходимост от съответните мерки.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!