Радослав Червенков: Изключително важно да възродим Техническата гимназияв Перник

Радослав Червенков: Изключително важно да възродим Техническата гимназияв Перник

„Техническата гимназия Юрий Гагарин трябва да бъде отворена и отново да приема ученици“, сподели пред граждани една от идеите си за съживяване на града кандидатът за кмет на „Възраждане“ Радослав Червенков.  

Той допълни: „Перник е бил едно от туптящите индустриални сърца на България. И до днес тази индустрия е жива и формира сериозен дял от икономиката на града ни, близо 50%. В последните години се наблюдава отлив на предприемачите захващащи се с дейности свързани с производство. Една от причините е, че младите хора не са ориентирани в тази посока от по-ранна възраст. Възраждането на техническата гимназия, която е с дълга история и за съжаление безславен край, би дало тласък на местната индустрия, като съкрати срока за подготовка на квалифицирани кадри за различните производства. Предвид икономическият профил на град Перник, който е с индустриален характер е абсолютно задължително да се мисли в посока на подкрепа в направление на индустриалното развитие.“

В националната стратегия за развитие на образованието като приоритетна е записана необходимостта от развитие на професионално образование. Чрез изготвяне на икономически анализ и допитвания сред работодателите за необходимостта от подготвени кадри се изготвя секторна стратегия за необходимостта от определен тип учебни заведения. 

„Анализ има, казва се ПИРО и там много ясно се вижда какъв е профила на нашата община и какъв е дела на индустрията. Допитвания не са правени, това го казвам от първо лице, като човек, който цял живот е в този сектор. Но не е късно, ще направим.“ – коментира Червенков.

На въпрос от граждани: „Какви са възможностите за реализиране на такъв проект?“, Червенков отговори: „По моя оценка огромни. Първата стъпка е направена, сегашната администрация е поискала от държавата собствеността върху сградата на бившата гимназия, но целта на сегашното ръководство е сградата да бъде център за обучение на новосъздаденото звено „аварийно спасителна служба“. 

Явно средства има щом професионалните гимназии са приоритет на държавата, а общината има бюджет да създава нови структури. Освен това в системата на делегирани бюджети за едно дете в професионална гимназия се отделя 50% по-висок бюджет, отколкото за дете в общообразователна. 

Друг въпрос, който може да възникне е има ли деца? Отговорът отново е положителен, тъй като стратегията за образование предвижда всички училища да преминат на едносменен режим, което автоматично за някои от тях означава, че ще трябва да редуцират броя паралелки. Нали не искаме и децата ни да пътуват до София, за да учат? – зададе риторичен въпрос Червенков.

Според него, ползите от такава гимназия са огромни за всички страни. Първо, подготвят се кадри, които да излязат на пазара на труда само след 4 години. Далеч по-кратък срок отколкото, ако човек трябва да мине и през висше учебно заведение. Второ, кадрите подготвени в техническа гимназия има перспективи за развитие и достойно възнаграждение веднага след завършването си. Трето, възможността за директна реализация предполага, че на семействата с ограничени възможности няма да се налага да плащат веднага за обучение във висше учебно заведение. Човек излязъл на пазара на труда сам ще може да прецени кога и от каква допълнителна квалификация се нуждае. Дори по-големите заводи в околията предлагат такива на най-способните си работници. И накрая бизнеса ще има възможността да работи с квалифициран персонал, от който отчаяно се нуждае в сектора.

Актуално

„Възраждане“ дава Манол Пейков на  Прокуратурата за финансови злоупотреби

Кръстьо Врачев: Реализацията на проект “Въча” е крайно необходима

Коста Стоянов от „Възраждане“: Няма да позволим рибарския бранш да бъде унищожен

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!