Позиция на „Възраждане“ във връзка с позицията на МВР по повод протестите на ГКПП Лесово, ГКПП Йовково,  ГКПП Калотина

Конституционният съд  погази Конституцията –  основният  закон на страната.  Беше погазена демокрацията  и правото на 604 000 български граждани  на избор и глас.
Призоваваме МВР да се подчинява  на законите в България и на българските граждани, чийто застъпник се явява „Възраждане“.

След извършеното закононарушение от страна на Конституционния съд и Народното събрание,  всяка една държавна институция, контролирана от управляващите в момента, представлява само и единствено себе си, а не българския  народ,  и е в ръцете на чуждите агенти. Това в пълна сила се отнася и за МВР.

„Възраждане“ няма намерение да се съобразява с нарежданията на институции, подвластни на чужди агенти. „Възраждане“ призовава  всички български  граждани да последват нашия пример и да спрат да изпълняват  разпорежданията  на антинародната агентура.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват