Петър Петров: Обществото има правото да знае, какво е техническото състояние на язовир Огоста 

Петър Петров: Обществото има правото да знае, какво е техническото състояние на язовир Огоста 

Според информация в масовите медии бе изнесена информация, свързана  с текущото състояние на язовир „Огоста“, собственост на Министерството на земеделието и храните, както и за необходимостта от ремонт на това съоръжение. Посочени са дългогодишни и нерешени проблеми в неговото експлоатационно състояние като: избил сондаж в тунела на инжекционната завеса в основата на язовирната стена, незавършена инжекционна завеса в двете посоки при строежа на язовира, огромни дупки по мокрия откос на язовирната стена, свлачища по двата бряга, от които се просмуква вода под основата на стената.

“В допълнение, в същия репортаж бе изнесено твърдение, че откакто е построен язовирът, хидравличното масло на основния изпускател  не е сменяно никога от Напоителни системи, което според областния управител е негодно в момента. Този изпускател служи, за да бъде изпусната водна маса от язовира, в случай, че има инцидентно напълване на язовира над обявеното за допустимо количество вода. Местната общественост в Монтана има право да знае, дали са верни изнесените твърдения и дали е в технически изправно състояние, основният изпускател в основата на язовирната стена, а ако евентуално не е – защо е налице дългогодишно бездействие от страна на „Напоителни системи“ ЕАД да бъде подменено хидравличното масло в него и ще има ли отговорност за това бездействие”, коментира адвокат Петър Петров от “Възраждане”.

Във връзка с гореизложените данни, народният представител изисква писмена информация и документация, както следва – копия от констативните протоколи с резултатите за извършените проверки за периода 2017-2023г. на съоръженията и състоянието на язовир Огоста; копия от споменатите в горепосоченото предаване издадени три броя АУАН, при последната извършена проверка на 18.10.23г., за да може да се подходи и реагира, спрямо получената информация и да се защита  гражданския интерес.

Третата по големина политическа сила, в лицето на “Възраждане”, чрез своите народни представители по региони, следи за най-наболелите теми, проблеми и въпроси, които предизвикват висок обществен интерес и се стреми да работи за тяхното дълготрайно и ефективно разрешаване от отговорните държавни институции и в полза на гражданите.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!