Петър Петров : Имахме правителство, съставено от хора, които не разбират законодателната дейност, но държат да я налагат в Парламента 

Петър Петров : Имахме правителство, съставено от хора, които не разбират законодателната дейност, но държат да я налагат в Парламента 

“Създаването на механизми за защита срещу издаването на европейска заповед за разследване и на постановлението за признаване на тази заповед са необходими и ги подкрепяме. Но все пак, когато говорим за писане на законопроекти, внесени от Министерски съвет, те трябва да бъдат представени и организирани така, че действително да обезпечават гражданския интерес. Бившият министър на правосъдието, който е и съвносител на Законопроекта, внесен от Министерски съвет, явно никога не е виждал Европейска заповед за арест”, коментира Петър Петров от “Възраждане” на среща с граждани.

Неговото изказване беше, по повод въпрос на гражданин във връзка внесения за второ гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Европейската заповед за разследване, (ЕЗР), с вносител Министерски съвет.

“Имам съществени обструкции, най-вече свързани с бланкетното посочване, че лицата, чиито лични или имуществени права са пряко или непосредствено засегнати от изпълнението на Европейска заповед за разследване, могат да обжалват материалноправните основания за нейното издаване в 14-дневен срок. Ако тя се издава от прокурор в досъдебно производство, тя може да бъде обжалвана от съответния съд. Разбирам, че е направен опит за аналогия с постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство, което в определени случаи може да бъде обжалвано от съответния първоинстанционен съд. Съществената разлика е, че в този случай, приложен същият механизъм, не би работил адекватно”, заяви от парламентарната трибуна, Петър Петров от “Възраждане”.

Той аргументира становището си като посочи, че е невъзможно едно лице, което е засегнато от Европейската заповед за разследване да успее да обжалва материалноправните основания за нейното издаване, без да е имало възможност да се запознае с тях – каквато възможност, то надлежно има в аналогични случаи, при обжалването в съда на постановлението за отказ от образуване на ДП, например. А тези правни грешки и юридическо недомислие са заложени в така предложения Законопроект.

“За засегнатото лице се явява невъзможно да оспорва реално материалноправните основания за издаване на Европейска заповед за разследване, защото във внесения Законопроект не сте посочили, че има право да се запознае с тези материали. Този механизъм е напълно неработещ и по друга причина – бившият министър на правосъдието, който е и съвносител на Законопроекта е записал, че е необходимо да се обжалва, не самата ЕЗР, а материалноправните основания за нейното прилагане. Ако ми се налага да я обжалвам, то освен ако не съм телепат, не знам как да  я обжалвам. Не може едната страна – прокурорът да има достъп до тези материалноправни основания и въз основа на тях да издаде тази заповед за разследване, а страната, чиито права са засегнати, да няма право да ги види, за да ги обжалва”, коментира още Петров.

Той посочи, че същият проблем се появява и в Параграф 6, чл. 12, Ал. 5 на законопроекта – когато лице, засегнато от действия по разследването няма достъп до основанията за издаване на постановление за признаване на ЕРЗ, как би следвало, то да бъде обжалвано за законосъобразност? Това пречи на обективната защита по съдебен ред срещу такова Постановление.

Точно в такава хипотеза ни поставя Министерски съвет и бившият министър на правосъдието. За съжаление имахме едно правителство, съставено от хора, които не разбират законодателната дейност, която предлагат за приемане в Народното събрание, а в него – много малка част от присъстващите народни представители имат някакъв практически опит”, заяви още Петър Петров от “Възраждане”.

Според него, поради тази причина, цялата законотворческа дейност на бившата вече управляваща сглобка е изпъстрена с последващи промени и поправки на поправките на внесените от тях законопроекти.

Актуално

„Възраждане“ дава Манол Пейков на  Прокуратурата за финансови злоупотреби

Кръстьо Врачев: Реализацията на проект “Въча” е крайно необходима

Коста Стоянов от „Възраждане“: Няма да позволим рибарския бранш да бъде унищожен

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!