Петър Петров: В област Монтана са налице случаи на необяснимо бездействие по разследването по следствени дела

В област Монтана зачестяват случаите на забавяне и бездействие по определени досъдебни производства от страна на разследващите органи, както и липса на ефективен надзор, от страна на съответния наблюдаващ прокурор.

За това алармира народният представител от “Възраждане”, които посочи, че по негово искане до Главния прокурор е извършена проверка дали е налице умишлено забавяне по хода на определени досъдебни производства. След извършена проверка на съответните органи е установено наличие на основание за предложение до административните ръководители на прокуратурата за налагане на дисциплинарна отговорност на съответните наблюдаващи прокурори.

В хода на проверката се установява например, че след образуване на досъдебно производство през месец юни, 2022 година, за документно престъпление, за период от над шест месеца е установено бездействие от страна на разпитващите органи и липса на ефективен надзор от страна на наблюдаващия прокурор, което от своя страна е довело до забавяне на разследването.  При друг случай и последвала проверка по него, се установява, че след образуване на досъдебно производство, водено по престъпление по чл. 123, ал.2 от НК, за период от около 4 месеца действията по разследването са преустановени, като през този период липсват данни и за упражнен ефективен контрол върху разследването, от страна на наблюдаващия прокурор, което е довело до забавяне на разследването и в този случай.

“Предвид изложеното, инициираната от мен проверка е приключила с констатации за допуснати нарушения по организацията на работата по конкретни дела с особена важност, като от страна на водещия разследването, така и от страна на наблюдаващия прокурор. Тези случаи започват да зачестяват и да оставят в гражданите впечатлението, че в регион Монтана не се работи ефективно в сферата на правораздаването, нито в полза на обществото. Благодарение на доклада от главния прокурор ще сезирам както административните ръководители на прокуратурата, така и инспектората към Висшия съдебен съвет, сега преобразуван на Висш прокурорски съвет, за налагане на наказания”, заяви Петър Петров от “Възраждане”.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват