Нина Стоименова е кандидатът на „Възраждане“ за председател на Сметната палата

Нина Стоименова е кандидатът на „Възраждане“ за председател на Сметната палата

Нина Стоименова е кандидатът на “Възраждане“ за председател на   Сметната палата. Те има над 25 годишен опит в сферата на одита, административното и финансово право, финансите и финансовия контрол. 

Завършила е висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в Университета за национално и световно стопанство – София и е с придобита специалност „Маркетинг и мениджмънт“, както и професионална квалификация по счетоводство, финанси и контрол към института за следдипломна квалификация към същия университет. 

През последните 12 години е била лектор в редица институции, университети и агенции, като  Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Института по публична администрация към Министерски съвет и Агенция за икономическо развитие във Варна.

 Професионалния си опит започва през 1997 г. като младши експерт в Селскостопанската академия, а от 1999 г. до 2004г.  преминава през позициите старши счетоводител и главен експерт към дирекции „Финансово-стопански дейности“ и „Маркетинг“. От 2005 г. е главен експерт към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, а от 2007 г. става главен експерт към Дирекция „Национален фонд“ към Министерство на финансите. През 2021 г. става заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, след което и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Участва във финансовото управление и контрол на средствата по европейски програми, включително свързани с координация, контрол, одит на инвестиции и реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост от януари 2022 г. досега.

Член е на Института на вътрешните одитори в България, а от 2013 г. до 2019 г. на работната група към Министерски съвет за борба с нередности и измами при усвояване на европейски средства.

 

Въз основа на гореизложеното, от парламентарната група на „Възраждане“ считаме, че Нина Стоименова притежава необходимите качества да бъде успешен председател на Сметната палата, както и да работи в интерес за повишаване авторитета на тази институция и подобряване на финансовия контрол на публичните средства в Република България.

 

Актуално

„Възраждане“ представи листата си за Бургас за парламентарните избори

„Възраждане“ на Костадинов се срещна с част от екипа на Тръмп в САЩ

Структурите на “Възраждане” – Великобритания направиха филм за Априлското въстание

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!