Народният представител от “Възраждане”, Климент Шопов зададе въпрос на министъра на здравеопазването, във връзка със създаването на специализирана програма за лечение на хазартна зависимост. 

Народният представител от “Възраждане”, Климент Шопов зададе въпрос на министъра на здравеопазването, във връзка със създаването на специализирана програма за лечение на хазартна зависимост. 

“Хазартната зависимост се превръща в сериозен социален и здравен проблем в българското общество. Всеки от нас познава някой, който претърпява тежки последици от хазартна зависимост. Семейни скандали, разводи, разпродадени наследствени имоти, депресия, кражби и злоупотреби със служебни средства и здравословни проблеми са вреди, които имат причинно-следствена връзка с хазарта.

Предвид депресивните състояния, в които патологично зависимите играчи на хазарт често изпадат не е чудно, че те също изпадат и в суицидни състояния. Според научни изследвания има данни, че част от хазартно зависимите изпадат в психиатрични състояния, включително маниакална депресия, биполярно разстройство, антисоциално личностно разстройство, шизофрения и други.

Психичните вреди причинени от патологичната зависимост от хазарт далеч не са единствените вреди, които един зависим индивид може да изпита. Разкриват сериозни сърдечно-съдови заболявания,алергии, дихателни проблеми, вреди на нервната и сетивната система и наднормено тегло”, заяви от трибуната на Народното събрание, Климент Шопов от “Възраждане”.

Той допълни, че в момента не съществуват специализирани програми за лечение на хазартната зависимост в България. Предвид сериозността на последиците от такава зависимост и предвид, че един индивид дори и да желае да се лекува държавата не му предлага такова лечение.

“Още на 10.05.2023 г. съм повдигал въпроса, но резултат, към настоящия момент няма.   Въпросът ми към Вас е, повдиган ли е този въпрос на Националния съвет по психично здраве? Ако е повдигнат този въпрос, в какви срокове може да се

очаква такава програма да бъде създадена?”, попита народният представител от “Възраждане”.

Министърът на здравеопазването отговори, че подкрепата на психичното здраве е основен приоритет на политиката, водена от Министерство на здравеопазването, а реформирането на психиатричната помощ е част от цялостното преструктуриране на здравеопазването и призна, че хазартната зависимост е тежко болестно състояние, което оказва негативно въздействия върху всички житейски сфери. Въпреки това, специализирани програми за лечение на хазартна зависимост в България не са разкрити, а в Плана за действие на националната стратегия за психично здраве са заложени дейности като разработване на механизми за ефективно финансиране на изпълнението по дейности, свързани с рехабилитация на зависими, но те са крайно недостатъчни.

Въпреки отговорите на министъра, в широката общественост остава впечатлението, че държавата и държавните институции не правят достатъчно, за да ограничат пагубното въздействие на хазартната зависимост върху всички социални слоеве и, особено негативните последствия върху подрастващите.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!