Народният представител от “Възраждане”, Климент Шопов зададе въпрос на министъра на здравеопазването, във връзка със създаването на специализирана програма за лечение на хазартна зависимост. 

“Хазартната зависимост се превръща в сериозен социален и здравен проблем в българското общество. Всеки от нас познава някой, който претърпява тежки последици от хазартна зависимост. Семейни скандали, разводи, разпродадени наследствени имоти, депресия, кражби и злоупотреби със служебни средства и здравословни проблеми са вреди, които имат причинно-следствена връзка с хазарта.

Предвид депресивните състояния, в които патологично зависимите играчи на хазарт често изпадат не е чудно, че те също изпадат и в суицидни състояния. Според научни изследвания има данни, че част от хазартно зависимите изпадат в психиатрични състояния, включително маниакална депресия, биполярно разстройство, антисоциално личностно разстройство, шизофрения и други.

Психичните вреди причинени от патологичната зависимост от хазарт далеч не са единствените вреди, които един зависим индивид може да изпита. Разкриват сериозни сърдечно-съдови заболявания,алергии, дихателни проблеми, вреди на нервната и сетивната система и наднормено тегло”, заяви от трибуната на Народното събрание, Климент Шопов от “Възраждане”.

Той допълни, че в момента не съществуват специализирани програми за лечение на хазартната зависимост в България. Предвид сериозността на последиците от такава зависимост и предвид, че един индивид дори и да желае да се лекува държавата не му предлага такова лечение.

“Още на 10.05.2023 г. съм повдигал въпроса, но резултат, към настоящия момент няма.   Въпросът ми към Вас е, повдиган ли е този въпрос на Националния съвет по психично здраве? Ако е повдигнат този въпрос, в какви срокове може да се

очаква такава програма да бъде създадена?”, попита народният представител от “Възраждане”.

Министърът на здравеопазването отговори, че подкрепата на психичното здраве е основен приоритет на политиката, водена от Министерство на здравеопазването, а реформирането на психиатричната помощ е част от цялостното преструктуриране на здравеопазването и призна, че хазартната зависимост е тежко болестно състояние, което оказва негативно въздействия върху всички житейски сфери. Въпреки това, специализирани програми за лечение на хазартна зависимост в България не са разкрити, а в Плана за действие на националната стратегия за психично здраве са заложени дейности като разработване на механизми за ефективно финансиране на изпълнението по дейности, свързани с рехабилитация на зависими, но те са крайно недостатъчни.

Въпреки отговорите на министъра, в широката общественост остава впечатлението, че държавата и държавните институции не правят достатъчно, за да ограничат пагубното въздействие на хазартната зависимост върху всички социални слоеве и, особено негативните последствия върху подрастващите.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват