Мира Миркова: Усилията ми са насочени към това хората да имат смисъл да останат и желание да се завърнат в Кюстендил

Мира Миркова: Усилията ми са насочени към това хората да имат смисъл да останат и желание да се завърнат в Кюстендил

 

 1. Лесно ли приехте номинацията за кмет на Кюстендил и какви чувства предизвика това във вас?

 На първо място трябва да уточня, че след дълъг анализ и размисъл аз сама изявих желание и реших да поема тази отговорност. В процеса на взимане на решение минах през доста различни чувства, усещания и емоции, но в крайна сметка надделя желанието ми да бъда полезна и да предоставя всичко, на което съм способна на града и хората, които винаги са имали, имат и ще имат специално място в сърцето ми. Да се кандидатирам и стана кмет на град Кюстендил е най-мащабния начин на местно ниво да бъда полезна на моите съграждани.

 1. С какво смятате, че сте различна от останалите?

Ние всички сме различни. Ако трябва, обаче да подчертая една съществена разлика, то тя би била фактът, че  благодарение на пребиваването си в чужбина имам различна гледна точка, различна перспектива и методика на анализ и решение на създалите се ситуации. Моята идея за политик и политика, приоритетите, които трябва да имат и методите, които трябва да се използват при мен са коренно различни от това, което наблюдавам. Установения от години модел на управление вече не е актуален. Аз искам да го променя, искам да променя философията на управление в града ни и то да бъде с участието на  всеки мой съгражданин. Различавам се, може би, най-вече в начина на мислене и методите, които бих използвала за реализирането на поставените цели за града а именно цялостно подобряване на качеството на живот в Кюстендил. 

 1. Тъй като споменахте, че сте живяла дълго време в чужбина, вярвате ли, че имате достатъчно реален поглед над нещата в Кюстендил?

Вярвам и смея да твърдя, че е така по две основни причини. Едната е факта, че съм развила много аналитичен поглед благодарение на нещата, с които съм се занимавала до сега. Идентифицирам проблемните ситуации и звена доста бързо а за съжаление в Кюстендил много от тях се забелязват дори без анализ и съм сигурна, че съгражданите ми почти нямат нужда от това някой да им синтезира и обобщава кое не е наред. 

Хората боравим с механизми за приемане и преодоляване на различни ситуации включително болезнени като например свойството си да свикваме. Когато си живял целия си съзнателен живот по един и същи начин на едно и също място, то ти започваш да приемаш за нормални неща, които определено не са. По този начин, чрез това свикване се получава точно обратния ефект, а именно губене на реална представа и обективен поглед. Да имаш база за сравнение мисля, че в никакъв случай не би могло да се счита за минус, напротив. 

 1. Кое е основното послание във вашата кампания и кое поставяте като приоритет при евентуално избиране за кмет?

Бих желала да успея да повлиая на начина на мислене на хората и всичките ми усилия са насочени към това хората да имат смисъл да остана и желание да се завърнат в Кюстендил. Позволете ми да избягам от клишета и да поговоря за силата на подходящия подход, философия и мисъл за постигане на целите ни като общество. Би било изключително продуктивно да разберем, че желаем или не, ние сме една общност и ако работим съобразно това и възприемем за дом нещо повече от собствените ни жилища , съм убедена, че можем бързо да се превърнем в пример по доста параграфи. С общи усилия бихме могли да получим добри резултати много по-бързо.  

 1. Какво е виждането ви относно развитието и интегрирането на ромската общност в града, която е и една от най-големите в страната?

Испания е много добър пример за интеграция а аз познавам добре модела. Тук отново опираме до промяна в мисленето, модела и личния пример. Желанието, усилието и разбирането трябва да бъдат двустранни. Трябва заедно да променим модела на съжителство.

 1. Какво решение бихте предложили за справяне с демографската криза?

Подобрявайки цялостно качеството на живот в града това би било неизбежна последица. Говорейки с хората една от основните причини те все още да нямат или да имат само едно дете, в повечето случай е недостиг на средства за адекватното отглеждане на тези деца. Предполагам сме съгласни, че след еуфорията и радостта от това да ти се роди дете идват и реалните разходи по отглеждане, притеснения за детската градина, а после и за качеството на образованието в страната ни. Трябва да осъзнаем до какво води тази демографска криза, да се породи в нас желание да се преборим с нея и разбира се да се създадат възможности откъм достойни доходи, и добри условия за отглеждане на деца и усилия да повишим качеството им на живот.  

 1. Вие по професия сте криминолог. Какво представлява и какво би било приложението на това познание в работата на един кмет?

 В случая името на моята специалност за съжаление съвсем не обхваща мащаба на познания, които се получават в процеса на усвояване на тази обширна наука. Това е социална наука, която анализира цялостното съществуване на човека в обществото. За да бъда възможно най-кратка, ще кажа, че криминологът се занимава с анализ на поведението на обществото, кои са причините за това поведение и как те могат да бъдат коригирани, подобрени, пренасочени с цел повишаване на сигурността и качеството на живот в дадена общност. В този ред на мисли, определено смятам, че има какво да даде един такъв професионалист на обществото. Да можеш да анализираш правилно една ситуация ти дава възможност да сътвориш и най-точния метод да се справиш с нея каквато и да била тя. 

 1. Запозната ли сте с проблемите относно предлагане и намиране на препитание в град Кюстендил и като евентуален кмет какви решения бихте предложили?

Няма как да не съм запозната. За съжаление това е в основата на много други породили се ситуации като обезлюдяването на града ни поради търсене на препитание в други градове. Аз лично виждам три основни фактора, които допринасят за тази реалност. От една страна забелязвам липса на стремеж от страна на местната власт за откриване на нови работни места. Когато най-големия работодател в едно населено място е общината, това не е добър знак за развитие. Другия фактор е поддържането на ниско заплащане, в случая дори по-ниско от средното за страната. Третия фактор е систематичното понижаване на имиджа на определени професии и занаяти, което от друга страна е и тясно свързано с образованието. 

Относно подобаващата реакция на създалата се ситуация, в програмата си имаме заложени адекватни решения, които съчетават създаване на работни места в самия процес на възстановяване на града, производство, туризъм и други. 

 1. Града е известен с геотермалните си води. Мислите ли, че се използват оптимално? Как влиза този въпрос във вашата програма?

Краткия и очевиден отговор с огромно съжаление е , не! Историята на нашия хилядолетен град помни времена, в които минералната вода е била основен мотив за посещение включително от чужденци. В момента при наличието на много по-развита култура, спа туризъм, технологии, терапии свързани с този припиден ресурс и безброй начини за реклама, уви ние пълним вода в туби в отчаян опит да се възползваме от многобройните и полезни свойства. В предизборната ми програма е заложен като приоритет оптимизирането на използването на този ресурс. 

 1. Също така, града е популярен със своето   производство на плодове и зеленчуци. Във връзка с това каква е визията ви за бъдещото развитие на този сектор?

“Кюстендил, овощната градина на България”. Ще работим за възстановяването на тази титла. Приоритет в нашата работа ще бъде поощряването на производителите, създаване на начини за по-дълготрайно съхранение на продукцията, намиране на нов пазар, който да не е монополизиран и собствена обработка и продукция. Плодородната земя е ресурс, с който сме надарени и не можем да си позволим да съсипваме и изоставяме. Трябва да се възползваме правилно от всичко, с което разполагаме за активиране на финансовия ни поток.  

 1. В края на нашето интервю бих желала да ви попитам как се разтоварвате и какво обичате да правите в свободното си време?

Аз съм креативна натура. Мисленето ми доставя удоволствие и рядко успявам да изключа напълно. Когато го постигам, обаче, то е благодарение на разходки сред природата, обичам да обикалям България и да се наслаждавам на изпълващото ме чувство да съм у дома. За хората, които ме познават, не е тайна, че чета доста, разтоварва ме и може би хобито, в което влагам най-много време и средства е рисуването. Когато рисувам аз потъвам с един много приятен и разтоварващ за мен креативен процес, който ми носи спокойствие, сигурност и удовлетворение.

Актуално

„Възраждане“ дава Манол Пейков на  Прокуратурата за финансови злоупотреби

Кръстьо Врачев: Реализацията на проект “Въча” е крайно необходима

Коста Стоянов от „Възраждане“: Няма да позволим рибарския бранш да бъде унищожен

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!