Маргарита Генчева: И последният агроном напусна Областна дирекция Земеделие – Силистра

Маргарита Генчева: И последният агроном напусна Областна дирекция Земеделие – Силистра

На петъчния парламентарен контрол, народният представител от “Възраждане”, Маргарита Генчева зададе въпрос на министъра на земеделието и храните, във връзка с множеството сигнали за проблеми и злоупотреби в Областна дирекция Земеделие Силистра. Генчева повдига за обсъждане тази тема за трети път от трибуната на Народното събрание. Необяснима е упоритостта, с която няколко министри поставят чадър на извършваните в тази дирекция злоупотреби.

Преди почти две години в Областна дирекция Земеделие Силистра с директор Гинка Катева, бяха извършени две проверки, включително от Инспектората на Министерство на земеделието и храните, на дейността на тази държавна структура. Да припомня, че става въпрос за съмнения за злоупотреби със земи от Държавен поземлен фонд от около 20 000 декара.

На въпрос на Маргарита Генчева, пак по време на парламентарен контрол, миналата година към тогавашния служебен Министър на земеделието, в Народното събрание  бяха споделени част от резултатите от тази и други проверки и беше поет ангажимент да бъдат предприети административни мерки спрямо лицата и ръководителите на ОДЗГ Силистра, по чието време са извършвани тези злоупотреби.

В резултат на това, Гинка Катева беше отстранена от длъжността Директор на Областна дирекция по земеделие.

„Скоро след встъпването ви в длъжност обаче, въпреки безспорно събраните от проверките доказателства за злоупотреби, Вие, г-н Вътев, възстановихте г-жа Катева!“ Заяви от трибуната Маргарита Генчева.

„Знаем също, че след повторното й завръщане в Областна дирекция Земеделие, започва масова чистка на всички служители, съдействали на извършваните проверки, в резултат на което в момента административният капацитет на службата е тотално сринат. Преди два дни е уволнен и последният агроном, който работи повече от 20 години в тази служба. Уволнена е с Ваше съдействие, г-н Министър, защото Вие сте одобрили „намаляването на общата численост на персонала, на което основание е прекратен договорът й!“

В Областна служба по земеделие се е завърнал на работа, вече „оздравял“ след дългото „боледуване“ покрай проверките, и дясната ръка на г-жа Катева – г-н Тунджер Реджеб. Същият, за когото в редица публикации е изказвано съмнение, че е манипулирал протоколите и документите от обявените търгове.

Г-жа Катева е доста последователна в действията си. След завръщането й, в местните медии на Силистра излезе информация за съмнителни действия от страна ОДЗГ, свързани с продажбите на част от стопанския двор в Айдемир и апетитни парцели, в резултат на които стават собственост на приближени до Директора Гинка Катева лица.

През големи периоди от време, този така ревностно пазен кадър на Министерство на земеделието, г-жа Гинка Катева, е съвместявала две длъжности – Директор на ОДЗ Силистра и Директор на дирекция Административно-правна в ОДЗ и гражданите на Силистра се вълнуват дали е получила съответно и възнаграждение за съвместяваните длъжности.

Министърът на земеделието отговори, че директорите на Областни дирекции “Земеделие”, нямат правомощия да определят сами собствените си възнаграждения и, че след сигнали на граждани, постъпили в Министерство на земеделието и храните са предприети незабавни действия, като са извършени проверки и доклад с посочените нарушения е изпратен на Районна прокуратура Силистра.

Маргарита Генчева, също така зададе и въпрос какви конкретни административни мерки е предприел г-н Министъра спрямо лицата, ръководили ОДЗГ Силистра по времето, когато са се извършвали констатираните в проверките злоупотреби и неправомерно присвояване на публичен ресурс?

След изключително неудовлетворителния отговор на министъра, става ясно нежеланието на институциите да си свършат работата, защото съгласно Закона за собствеността на земеделските земи, министърът на земеделието и храните упражнява правата върху земите от Държавния поземлен фонд, той следва да предприеме всички необходими действия и да защити обществения интерес, той е в пълното си право да изиска отмяна на всички подписани до сега договори, по които има данни за нарушения.

„Считам, че е отговорност на Министъра да защити обществения интерес и интересите на държавата. Ще наблюдавам внимателно какви действия ще последват от страна на Министерство на земеделието и ако отново бездействат, ние ще предприемем и други действия по този въпрос!“, коментира народният представител от “Възраждане”.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!