Македония

Истината е само една - България и Македония са едно цяло. И ние ще се погрижим за обединението ни.
  • Ключов е въпросът за отношенията с Македония. Македония е втората българска държава на Балканския п-ов и Възраждане работи за обединението на двете български държавни формации в едно обща държава. Пътят към това обединение е все по-пълна икономическа, културна и политическа интеграция, която да доведе до възстановяване на разкъсаното единство на българската народност и да направи България най-голямата и силна държава в Югоизточна Европа.
  • Пълна икономическа, културна и политическа интеграция с Македония, до пълното интегриране на двете български държави.
  • Крайната цел на външната ни политика е цялостно обединение с Македония и възстановяване и поддържане на пълната държавна независимост на обединена България.

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!