Константина Петрова : От управляващата коалиция лишават от права и ограничават дейността на урбанистите и ландшафтните архитекти 

Константина Петрова : От управляващата коалиция лишават от права и ограничават дейността на урбанистите и ландшафтните архитекти 

От управляващата сглобка, обслужваща единствено частни, корпоративни или чужди интереси на някое Посолство, внесоха Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, който ощетява професионално специалисти, като урбанистите и ландшафтните архитекти. Законопроектът мина на първо четене и по всичко личи, че за пореден път частният, олигархичен интерес, ще бъде предпочетен пред гражданския.

“Предложеният Законопроекта, лишава от право на упражняване на проектантска дейност, лица с професионална квалификация: “Урбанист” и “Ландшафтен архитект”. Това не са регулирани професии, по този начин се дискриминират правата на тези лица, които в сегашната редакция на чл. 229 ал. 3 от ЗУТ са технически правоспособни и имат право на извършване на проектантска дейност.

Предложените изменения  упълномощават управителните съвети на съответната Камара да направят преценка, за съответствието, с държавните изисквания за придобиване на висше образование, само за лица, които са провели обучение по дадената регулирана професия, а  от текста не става ясно, за кои регулирани професии става дума. Идеята е да се повиши качеството на проектантите, но от управляващата сглобка, за пореден път демонстрират управляващата си немощ и така внесеният Законопроект, Законът действа с обратна сила и ще сте стигне до там, че ще бъдат отнемани правоспособности на урбанисти и ландшафтни архитекти ”, коментира народният представител Константина Петрова.

Тя допълни още, че при прилагането на тази норма, извън нейното правно регулиране ще останат магистрите по ландшафтна архитектура и урбанизъм. Не е ясно, по какви критерии управителният съвет ще преценява съответствието на проведеното обучение с държавните изисквания. Съгласно Закона за висшето образование за тези  професии с подзаконов нормативен акт – наредби на министъра на образованието, са определени съответните държавни изисквания за провеждане на обучение по тези специалности.

Адресати на тези наредби са висшите училища, а не съответните проектантски камари. ВУЗ-овете са длъжни да акредитират, отделно от акредитираните професионални направления, които има. Обучението по регулираните професии “Инженер в инвестиционното проектиране и архитект”, преценката, дали обучението съответства на държавните изисквания, се извършва от Националната агенция по оценяване и акредитация, при откриване на проект за съответната регулираната специалност.

“Именно тази оценка е гарант, че са спазени държавните изисквания към специалности, а чрез този Законопроект искате да делегирате тези права и на камарите. И в сегашния текст е посочено изискването, че дипломите трябва да бъдат издадени от акредитирани висши училища.

Изменението, което се предлага със Законопроекта, а именно, да бъде отменена ал. 1 на пар. 13 от преходните разпоредби на ЗУТ е също дискриминационна. Тази норма касае даването на пълна проектантска правоспособност на лица, завършили съответните специалности, преди влизането в сила на ЗКАИИП и ЗУТ, тъй като режима по това време е бил съвсем друг. С отмяната на тази норма ще се придава обратно действие на сегашните изисквания за придобиване на проектантска правоспособност и много от лицата, които притежават такива дипломи, няма да отговарят на новите изисквания, което ще ги лиши от правото да упражняват проектантската професия, тъй като тяхното обучение не може да съобрази със сегашните изисквания”, заяви още от парламентарната трибуна, народният представител от “Възраждане”, Константина Петрова.

Актуално

„Възраждане“ представи листата си за Бургас за парламентарните избори

„Възраждане“ на Костадинов се срещна с част от екипа на Тръмп в САЩ

Структурите на “Възраждане” – Великобритания направиха филм за Априлското въстание

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!