Инж. Коста Стоянов от „Възраждане“: Ще работя активно с браншовите организации и в 49 Народно събрание

Инж. Коста Стоянов – народен представител от парламентарната група на „Възраждане“, ще участва днес в кръгла маса, организирана от Камарата на архитектите в България (КАБ). 

Тя ще започне в 11:00 ч. в “Дома на архитекта” в град София и е на тема: Нормативни инициативи на КАБ. На срещата ще бъдат обсъдени – регламентираният статут на главния проектант, две основни фази на инвестиционното проектиране, съгласувателни процедури, дигитализация на сектора и др. 

Инж. Коста Стоянов е народен представител от групата на „Възраждане“ – втори мандат. В 48 Народно събрание беше председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. За периода, в който председателстваше комисията, активно работи с браншовите организации като представители на професионалните гилдии пряко ангажирани в сектора. Практика, която възнамерява да продължи да развива активно и като народен представител в 49-то Народно събрание.

 

Източник снимка: Нова Нюз

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват