Забрана за реклама на нетрадиционна ориентация предлагат „Възраждане“

Забрана за реклама на нетрадиционна ориентация предлагат „Възраждане“

Да се забрани рекламирането на нетрадиционна сексуална ориентация и самоопределянето към пол, различен от биологичния, предлагат общинските съветници от „Възраждане“ в Бургас. Това е заложено в проект за промяна на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас.
Предложението е в член 5, точка 5, който гласи:
„5. Не се разрешава:
5.5. Разполагането на РИЕ (рекламно-информационни елементи), които:
Да се добави нова буква „е“ с текст:
„Рекламират лица, организации и общности, пропагандиращи нетрадиционна сексуална ориентация и самоопределяне към пол, различен от биологичния“
В мотивите си, съветниците от „Възраждане“ посочват, че според Конституционния съд на Република България традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Именно затова и конституционната дефиниция за брак е „доброволен съюз между мъж и жена“. В последните години е налице наложена публична пропаганда на крайно неприемлив модел на обществена и сексуална ориентация, особено на фона на тежка криза в демографски план и изключително негативна спрямо традиционните за България семейни ценности медийна среда. Разполагането на рекламно-информационни елементи, пропагандиращи нетрадиционна сексуална ориентация и самоопределяне към пол, различен от биологичния, особено в непосредствена близост до учебни заведения, задълбочава кризата в образованието и възпитанието на подрастващите. Именно затова са изключително притеснителни засилващите се тенденции сред българското общество за приемане на хомосексуалните действия като нещо нормално и дори естествено, вследствие на което моралният упадък сред младежта се увеличава. Толерирането на такъв тип обществена пропаганда е недопустимо, предвид засилващия се отрицателен демографски прираст в нашата страна, породен от редица провали в политиките на национално ниво, водещи до неотменно първо място по ниска раждаемост на глава от населението по всички статистики, в сравнение с други страни в Европа и света през годините, поставяйки България в ситуация на демографска катастрофа, пишат още в мотивите си от „Възраждане“.
Докладната записка е внесена и ще се обсъжда на комисии към местния парламент през тази седмица. В законовия срок няма постъпили становища или възражения по проекта за промяна в наредбата.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!