Екология

Опазването на екологията и природната среда и създаването на една чиста България.
  • Държавна стратегия за изграждане на  мрежа за обществен, високо екологичен транспорт в градовете.
  • Контрол на чистотата на настилките на улиците – с цел предотвратяване на праховото замърсяване на въздуха.
  • Данъчни облекчения за използване на екологични превозни средства – както електрически, така и работещите на природен газ и метан.
  • Държавна стратегия за масово въвеждане на икономично и екологично отопление.
  • Държавна политика за залесяване на вече обезлесени райони. Контрол върху промишления дърводобив. Контрол върху ниско-технологичните производства.
  • Мерки за запазване и разширяване на биоразнообразието в България. Защита на изчезващи видове

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!