Деян Николов: Разширение на детска ясла няма да се случи, заради ПП-ДБ-СС

„Детска ясла “Мики Маус” се намира на бул.“Свети Наум“; 56,Лозенец.

Отчужден е реституиран от кмета на района, в двора на изградена детска ясла, имот. Заповедта за отчуждаване е обжалвана. Съдът е увеличил определеното равностойно парично обезщетение на 879 203,28 лева. Преписката е изпратена за изплащане в дирекция Финанси на Столична община. Към настоящия момент, обезщетението не е платено по
сметки на собствениците на имота. 6-месечният срок за плащане изтича днес – 21 декември. За детската ясла има готов проект за пристрояване. Дори е платен аванс от общината, за което е и сезирана. Имало е проверки по случая – защо е платен аванс за изграждане преди да е обезпечена собствеността на имота.

Така ли ще се борят от ПП-ДБ-СС за място в детска градина и ясла за всяко дете.“ коментира Деян Николов пред гражданите, които му подадоха сигнал.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват