Даниел Петров: От сглобката вкарват Законопроекти, само за да сложат ръка на държавните и общински земеделски земи  

Даниел Петров: От сглобката вкарват Законопроекти, само за да сложат ръка на държавните и общински земеделски земи  

Днес в Народното събрание подлежи на първо гласуване Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, като по ирония, част от вносителите са представители на партията от “Зелените”, в рамките на широката коалиция на ПП-ДБ.

Народният представител от “Възраждане” Даниел Петров коментира Законопроекта, като посочи, че този Законопроект се внася за втори път, като първият е бил внесен от Ивайло Мирчев и написан от НПО със звучното име – “Център за изследване на демокрацията”, тогава със становищата си, водещите Министерства и  екологични организации, както и експертите по околна среда, буквално са разцепили проекта на съставни му части.

“Тогава изразените становища на експертите към това НПО,  буквално гласяха : “Оставете законотворческата работа, тя не ви се отдава, отидете да изследвате демокрацията в “Демократична България”.

Този Законопроект няма да регулира нищо, защото аз смятам, че практически изграждането на такива централи за производство на енергия е неприложимо. Ще прочета само кратки абзаци от становищата на водещите Министерства :

Министерство на земеделието : “При покриването на обхвата на урежданите обществените отношения на коментирания Законопроект, действащото законодателство не е в съответствие с императивните разпоредби на чл. 10 от Закона за нормативните актове. Съгласно чл. 10 от същия закон, обществени отношения от една и съща област, следва да се уреждат в един, а не в няколко нормативни актове от същата степен, още повече, че действащият закон е с по-широк обхват. Това би създало предпоставка за неадекватно прилагане на законодателството в този обхват.”

Становище на МОСВ : “Не намираме, че постигане на целите на страната ни, в областта на енергетиката и климата, следва да стане, посредством наречен закон, какъвто е внесеният Законопроект. Целта за уреждане на обществените отношения, свързани с производството на електрическа енергия от вятърни централи, в морските пространства на страната, би могла да се постигне с включването на необходимите текстове в ЗЕВИ и Закона за концесиите.”

И кратък абзац със становището на Министерство на енергетиката : “В така представеният Законопроект е направен опит за цялостно уреждане на обществените отношения, свързани с изграждането и експлоатацията на ВЕИ в морските пространства на Република България, които считаме за недобра нормотворческа практика. По наше мнение, Законопроектът следва да регулира само тези обществени отношения, които нямат уредба в други закони.”, коментира народният представител от “Възраждане”, Даниел Петров.

Той допълни, че според него, практиката на инсталиране и поставяне на перки в морските пространства, няма да доведе до никъде, защото нашите морски пространства не са такива, като тези, в които са поставени такива ВЕИ инсталации, а този Законопроект е предложен, само и единствено, за да бъде подложка, с цел промяна на поне десет други закона.

“Много се набива на очи неистовото желание да бъдат променяни Закона за ползване на земеделските земи и Закона за енергията от възобновяеми източници, през данъчни закони, например. Този закон касае само възобновяемите енергийни източни и много удобно, през неговите преходни и заключителни разпоредби, може да се даде съвсем нов ред и промяна на предназначението за ползване на земеделските земи и изграждане на фотоволтаични централи върху земи, които са държавна и общинска собственост”, добави Даниел Петров от “Възраждане”.

Актуално

Николай Костадинов пита къде е бил кметът на Варна по време на пожарите

Костадин Костадинов: Няма значение кой е министър-председател, ако не зачита волята на българския народ

С промяна в Изборния кодекс на „Възраждане“ можем да спрем манипулирането на изборните резултати

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!