Георги Георгиев: Със законопроекта ни за личната помощ ще поправим несправедливостта, че хора с увреждания остават без асистенти

Георги Георгиев: Със законопроекта ни за личната помощ ще поправим несправедливостта, че хора с увреждания остават без асистенти

Георги Георгиев: Със законопроекта ни за личната помощ ще поправим несправедливостта, че хора с увреждания остават без асистенти

Народни представители от „Възраждане“ внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ, което е само първа стъпка към реализиране на адекватна политика към хората с увреждания.

„С настоящия закон се опитваме да поправим дългогодишна несправедливост, при която хора с увреждания с над 90% ТЕЛК остават без асистентска помощ, докато излезе решение на ТЕЛК комисията за нуждата от такава. Също така се стремим да им осигурим личен асистент през почивните и празнични дни, за да не остават без грижи, както се случва в момента. Облекчаваме административната тежест и ограничаваме възможноста за злоупотреби и домашно насилие. В българското законодателство трябва да се извършат тези промени, за да изпълним ангажиментите си, като общество към тази най-уязвима група хора, изпаднали в тежка нужда от грижи за постоянно или определено време.“, каза пред граждани народният представител от „Възраждане“ Георги Георгиев, който е един от вносителите на законопроекта.

В доклад на Националния статистически институт се казва, че почти половината от хората със силни ограничения (43,3%) живеят в риск от бедност в сравнение с 19.9% от хората без ограничения. Бедността и социалното изключване възпрепятстват хората да живеят достойно и да участват активно в социалния живот. Очевидно е, че с получаваните от държавата 387,30 лв. на месец жизнените нужди на лицата с тежки и множествени увреждания няма как да бъдат посрещнати. Тоест, хората с над 90% увреждане получават „социална пенсия за инвалидност“, чийто размер е фиксиран под линията на бедност, което по „законен“ начин ги оставя напълно безпомощни по отношение осигуряване на чуждата помощ, когато в семейството бедността и нищетата са ежедневие. Социалната пенсия за инвалидност е недостатъчен доход за хората, които не са работоспособни и никога не са работили именно, защото са тотално зависими от помощта на семейството си, включително при приема на вода и храна.

Необходимите средства за осигуряване на възнаграждението на асистентите до 6 месеца до излизане на новото ТЕЛК решение за лицата-ползватели ще са до 7 000 000 лева допълнителни.

Около 80 000 000 лева пък са необходими за осигуряване на възнагражденията за втори личен асистент. Тези средства ще бъдат заплатени от бюджета на общините.

Паралелно с предложенията за промени в ЗЛП в подкрепа на най-уязвимите граждани с тежки и множество увреждания, трябва да се предприемат действия и за да се разграничи ясно експертната оценка за вид и степен на увреждане от оценката за работоспособност на освидетелстваното лице. Груба грешка е оценката за вид и степен на увреждане да се отъждествява с оценката на трайно намалената работоспособност.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!