„Възраждане“ с позиция по гласуването на план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024-та година

 „Възраждане“ с позиция по гласуването на план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024-та година

В днешния дневен ред на Общински съвет Сливен, отново попадна точката за план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024-та година. По-голямата част от общинските съветници гласуваха с „въздържал се“ и „против“ и така тя не беше приета. Сред тях беше и групата на „Възраждане“. В своите мотиви те посочиха, че откакто е подписан договора през месец август, тази година, той вече е актуализиран веднъж с 50 хил. лева, сега се иска дофинансиране  от 815 хил. лева, а сумата за следващата година скача с още няколко милиона. Според тях, общата сума за сметосъбиране и сметоизвозване, за кратък период от време е нараснала необосновано много.

„Според нас, средствата за смет се използват неефективно. Един от основните аргументи на вносителите на точката, за увеличение на сумата, беше големият брой  нерегламентирани сметища. Да, такива наистина има, но не се води правилна политика спрямо този проблем. Трябва да се вземе спешно пакет от мерки. На първо място, да се провежда периодично информационна кампания, в която обществото да бъде запознато с безплатната услуга, която им се предлага от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване. В нея, по договор е записано, че веднъж годишно, от всяко жилище могат да бъдат извозени строителни отпадъци до 3 кубика. Така, когато едно семейство прави ремонт в дома си, няма да се налага да взима контейнер под наем за няколко стотин лева, или пък още по-лошо, да изхвърля нерегламентирано отпадъците на сред природата.

На второ място, трябва да се затегне контрола по населени места, както и да има по-солени глоби за нарушителите“, заяви Динко Ганчев, председател на групата на „Възраждане“.

От политическата организация акцентираха и върху некачественото сметосъбиране и във Вилна зона.

По друга точка от дневният ред, свързана с изграждането на фотоволтаичен парк в близост до кв. “Речица”, от “Възраждане” предложиха да не се приема. Като мотиви те изтъкнаха, че: такива централи не водят до намаляване на цената на електроенергия; земеделската земя става все по-малко, което в един момент ще доведе до риск за хранителния ни суверенитет; не водят до откриване на нови работни места, а напротив- водят до намаляване на такива в секторите земеделие, селско стопанство и животновъдство; няма, все още изградена технология, по която да се рециклират излезлите от употреба панели, а в тях се съдържат няколко токсични елемента като кадмий и телурид. Макар че на гласуването, от “Възраждане” намериха значителна подкрепа сред своите колеги, все пак точката беше приета.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!