„Възраждане“ със сигнал до Прокуратурата и КПКОНПИ срещу кмета от ГЕРБ на Априлци

„Възраждане“ със сигнал до Прокуратурата и КПКОНПИ срещу кмета от ГЕРБ на Априлци

Сигналът до двете институции е изпратен от общинските съветници на „Възраждане“. В него те се обръщат към Прокуратурата и КПКОНПИ, с молба да бъде разпоредено да бъде извършена проверка на изложеното в него и ако то се потвърди, да бъдат  взети  необходимите мерки за образуване на досъдебно производство с оглед на извършеното престъпление.

След полагането на клетва и започването на активна работа на Общински съвет Априлци за мандат 2023 – 2027 г., общинските съветници на  „Възраждане“ установяват нередности в работата на повторно избрания кмет – Тихомир Кукенски.

В сигнала са описани нередности с обществена поръчка за транспорт по линията Априлци – Троян, която е спечелена от фирма, в която настоящият изпълнител на обществената поръчка и единствен кандидатствал е братът на кмета. Към датата на участие в обявената обществена поръчка, подаването на документите, обявяване на класирането и сключването на два десетгодишни договора за превоз с Община Априлци (както и към днешна дата), управител и съдружник в дружеството е Мирослав Кукенски – брат на Тихомир Кукенски, кмет на общината и към днешна дата.

Съгласно чл. 3 от Договорите за извършване на обществен превоз, плащането се извършва с бюджетни средства от Възложителя – Община Априлци, представлявана от кмета Тихомир Кукенски  по сметка на Изпълнителя, който представлява фирмата на брата на кмета в срок от 7 (седем) дни след превеждане на средствата за компенсиране от централния бюджет към Община Априлци.

Видно от така сключените договори, кметът на Общината ежегодно, с приемане на общинския бюджет и получаване на бюджетните средства по сметката на общината, разходва бюджетни средства в интерес на търговско дружество, в  което свързани с него лица са управител, съдружници и притежават дялове.

 

Така изложената информация в сигнала ни кара да смятаме, че има основание за възникването на конфликт на интереси. Считаме, че са налице и данни за корупция по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията.

 

Освен това с  Решение 359 от 25.11.2021 г. по предложение ДП-27/16.11.2021 г., направено от Тихомир Кукенски – кмет на Община Априлци до Общински съвет – Априлци, Общинският съвет решава да се извърши замяна на недвижими имоти, като Община Априлци прехвърли правото си на собственост върху 3071/4062 кв. м идеални части от поземлен имот на  фирма, която е била негова собственост преди да стане кмет в първия си мандат. Фирмата е прехвърлена само седмица след изборния ден, в който е избран.

 

Тихомир Кукенски  е избран за кмет на Община Априлци на 27.10.2019 г. Същият е бил едноличен собственик на капитала на фирмата, закупила имотите, до 06.11.2019 година, когато с договор за прехвърляне на дружествени дялове кметът продава дружеството на собственика,  който придобива общинската земя.

 

Считаме, че съгласно разпоредбата на глава Осма, раздел  I и раздел II и чл. 77, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията, е налице конфликт на интереси и кметът на Общината е предложил и се е разпоредил незаконосъобразно с имот общинска собственост в полза на дружеството, което е било негова собственост. Считаме, че са налице и данни за корупция по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията. Надяваме се, че компетентните органи ще предприемат всички необходими мерки във връзка с изложеното в сигнала.

Актуално

Деян Николов: Сглобката  продават позиции в общинските дружества, купуват общински съветници, ДАНС и Прокуратурата трябва да се самосезират

Костадин Костадинов: България вече е фактор – в Европарламента се формира нова група, а „Възраждане“ е инициатор

Георги Георгиев: Ще осигурим навременна и адекватна помощ на хората с увреждания с нови изменения в закона

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!