„Възраждане“ Предстои да разберем основанието, на което е отпусната сумата от 260 хил лв за демонтажа

„Възраждане“ подаде жалба до „Административен съд София гра“ АССГ за извършване на незаконосъобразни действия по унищожаване и демонтаж на Паметника на Съветската армия с молба съдът да изиска от областния управител необходимите документи, на които се основават действията по демонтажа, както и да разпореди незабавно спиране на същите.
От представените документи е видно, че областния управител  не разполага с административен акт, на основание на който е разпоредила демонтаж на Паметника, както и че липсва съгласуване с министерството на културата. Паметникът е на стойност 20 млн лв и очакваме постановление от прокуратурата, която сме сезирали в първия ден на демонтажа дали има извършено престъпление от общ характер от страна на Вяра Тодева.
Предстои да разберем основанието, на което е отпусната сумата от 260 хил лв за демонтажа, както и дали има сключени договори с фирмата, предоставила строителните работници, които извършват самия демонтаж, както и дали същите разполагат с необходимата компетентност да демонтират, без да увредят бронзовите фигури, намиращи се на върха на паметника предвид значителната им финансова и културно-историческа стойност.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват