Възраждане“: Намерихме паметника на граф Игнатиев и започваме действия по реставрирането и поставянето му

Днес „Възраждане“ установи местоположението на бюст-паметника на граф Игнатиев.

Общинският съветник Светослав Йорданов заведе лицензиран специалист реставратор, който извърши оглед и оценка на място.

Комисия от експерти, включително и директор Дирекция “Култура” към община Варна и общинският съветник на „Възраждане“ подписаха констативен протокол.

Протоколът гласи:
„Състоянието на паметника е сравнително добро. Образувана е благородна патина. Налични са замърсявания /хетерогенни/. След падането  са налични пукнатини и скъсвания на горната част на главата – челото. Налага се почистване и заваряване.“

Следващата седмица ще бъдат извършени реставрационните дейности.

Стойността на цялата щета ще бъде надлежно калкулирана и предявен иск към престъпника, който поруга това културно-историческо богатство.

„Възраждане“ поема разхода, надзора и контрола до връщане на паметника на мястото му.

Председателят на ОК „Обществен ред и сигурност“ Дилян Григоров ще поиска още днес записите от видеокамерите в района и ще настояваме престъпникът да отговаря за действията си.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват