“Възраждане” издига доктор по Икономика и управление за кандидат-кмет на община Бобошево 

“Възраждане” залага на силна кандидатура за кмет на община “Бобошево”.

 

Антоанета Йорданова има впечатляваща научна акредитация и степени на образование – степен бакалавър, специалност Стопанско управление в ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, степен магистър, специалност Стопанско управление в ЮЗУ “Неофит Рилски” и степен доктор, специалност Икономика и управление в същото висше учебно заведение. 

 

Била е преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски”, катедра Мениджмънт и маркетинг, както и младши експерт към секция “Местни данъци и такси”, община Бобошево и Главен специалист “Бюджет” към общинската администрация. 

 

Неслучайно е, че Йорданова описва себе си като отговорна, любознателна и със силно изразен стремеж за постигане на оптимални и най-високи резултати. 

 

“Решението ми да се кандидатирам за кмет на община Бобошево не е спонтанно и самоцелно. То е добре обмислено и обусловено от редица фактори. На първо място, това е моята органична връзка с Бобошево, като място, в което съм родена и израснала, живея до днес и отглеждам своите деца. Място, благословено с красива природа, гордеещо се със своята история и личности, с потенциал за развитие и просперитет.

 

Мотивира ме и застоят, в който се намира нашата община и явната необходимост от управление със здрав разум и ясна визия за бъдещето ѝ. Дългогодишната политика на безстопанственост, безхаберие и неглижиране на проблемите доведе до унищожаване на социално-икономическия и обществен живот в района. Процесите на обезлюдяване и демографски срив, обусловени от липсата на работни места и възможности за препитание на населението, са в своя пик. 

 

Не на последно място е увереността ми, че трудностите, пред които е изправено Бобошево, могат да бъдат преодолени с фокусиране върху основните приоритетни направления – икономическо развитие, подобряване на обществената инфраструктура и адекватна грижа за населението”, коментира Йорданова. 

Актуално

Инж. Коста Стоянов, „Възраждане“: За АМ „Хемус“ в бюджета за 2024 година са предвидени над 233  милиона лева

Групата на “Възраждане” в Общински съвет Карлово: Извършват се действия, в грубо нарушение на правилника 

Димитър Гюрев  се срещна с кмета на Община Лъки, във връзка с рестриктивния воден режим в село Джурково