Вера Александрова: Спрете процеса по сондаж и добив за площ “Златуша“ до обявяване на резултата от референдума

Вера Александрова: Спрете процеса по сондаж и добив за площ “Златуша“ до обявяване на резултата от референдума

Декларация, прочетена от парламентарната трибуна от народен представител  от парламентарната група  на „Възраждане“

             В  член 18, алинея. 1 от Конституцията на Република България ясно е записано, че подземните богатства са изключителна държавна собственост, а алинея 6 от същия член гласи, че държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото.

В името на личната облага на различни политици и бизнесмени, през годините са отворени различни вратички в законодателството – най-вече така наречените концесии, чрез които българските подземни богатства се превръщат в източник за обогатяване на чужди компании, а за нас – българските граждани – остават трохите.

 Приходите на златодобивните компании от дейностите им в България надхвърлят 2,2 милиарда лв. за година. В същото време, годишните приходи в държавния бюджет от всички концесии за метални полезни изкопаеми, трудно надхвърлят 50 млн. лв. и обикновено са доста по-скромни.

В последните месеци сме свидетели на подготовката за поредните неизгодни за България концесии. Поредната чуждестранна компания – канадската “Велосити Минералс” се готви да придобие на концесия, територия в пет български общини, този път в непосредствена близост до столицата – София. Управляващите, за пореден път игнорират здравето и интереса на местното население, заради мощни корпоративни и частни интереси. Това ясно демонстрира приоритетите им, които определено не са свързани с благополучието на местните жители.

Позволете ми да ви представя основните факти, които ясно очертават мащаба на проблема, който днес представям пред вас, уважаеми колеги народни представители – казусът „Златуша“.

           На 19 юли 2018 г. Министерство на енергетиката издава разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми в площ “Златуша“. Проектът е с обща площ 195 кв. км на територията на пет общини – Банкя, Божурище, Брезник, Драгоман и Сливница, на територията на София-град, София-област и Община Перник.

Компанията планира да започне сондаж на 13 площадки, с дълбочина от 200 до 350 м, като забележете, Тяло 33, което захранва с вода цялата община Божурище, е само на 120 м дълбочина. Целият район е свързана карстова система с високи подпочвени води, които са изключително чувствителни на точкови замърсявания, каквито са и планираните сондажни дейности. По принцип, в карстови райони, златодобивната дейност е пагубна, тъй като освен до замърсяване, може да доведе до изчерпване и загуба на водните запаси от по-горните нива. Подчертавам, че ако не бъде спрян проектът “Златуша“, съществува огромна опасност да бъде нарушен водният баланс на всичките 5 общини и над 50 000 души да останат без вода или с негодна за пиене и ползване вода!

В допълнение, предвиденото сондиране само на площадка Росоман включва 11 сондажа, които са само на 20 м. разстояние от последните къщи на махала Букувец. Предвиденият от инвеститора срок за приключване на сондажите е 30 юни 2024 г. В тази връзка Изпълнителна агенция по горите е издала 7 позволителни за сеч на дървесина в района, само на Златуша, на територия от над 180 дка. Огромна площ, която надали, някога ще се възстанови, а ще повлияе и негативно на водния баланс и качеството на въздуха.

Започналите дейности доведоха до огромно напрежение и недоволство на жителите на петте общини. На 14 март 2024 г. кметът на община Божурище и Общински съвет гласуваха предложение за провеждане на местен референдум против разрешението за търсене и проучване на полезни изкопаеми в площ “Златуша“. На 18 март 2024 г. над 1500 души участваха в мащабен протест на площада на община Божурище, като по време на протеста беше стартирана и подписка за местен референдум. Обединени пред общата заплаха, местните жители учредиха и гражданско сдружение “Заедно за чиста природа“, за да отстояват интереса си.

Местните жители не желаят да се добиват полезни изкопаеми в техния район и са готови на гражданско неподчинение, ако не се прекрати процедурата по сондаж и добив в площ “Златуша“.

В тази тежка политическа криза, страната ни има нужда от твърда ръка и категорични решения. Да кажем “НЕ“ на ограбването на нашите природни богатства от чужди компании. Призовавам ви да спрете процеса по сондаж и добив за площ “Златуша“ до обявяване на резултата от референдума!

 Използвам повода да ви припомня за едно друго гражданско сдружение – “България за сърнена средна гора”, което само преди няколко години води същата битка в Старозагорска област. Отново бяха засегнати 5 общини и обща площ от 155 кв. км гора. Тогава те постигнаха победа след повече от едногодишна битка. Принудиха чуждестранната компания да се оттегли, а Министерство на енергетиката да прекрати разрешителното. В сдружението, освен активни граждани, участваха местни политици от “Възраждане” и още 3 днес парламентарно представени партии. Всичко това показва, че запазването на природата ни е възможно, но са нужни решителни и отговорни общи действия.

Златодобивът е изключително замърсяващ околната среда процес, поради използването на отрови при извличането на металите от скалната маса, както и огромното прахово замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ). Функциониращи, както и изчерпани мини, като тези в Централна България дават ярка и плашеща представа за бъдещето на региона, в случай, че проектът не бъде спрян.

Хвостохранилищата, които задържат токсичните отпадъци от процеса на преработка, остават като вековен източник на замърсяване на подпочвените води и цялата околна среда без да е възможна адекватна рекултивация. Изкопите от мините са рана в земната повърхност и разрушена екосистема, която със стотици години не може да се възстанови.

С тази декларация призовавамe Министерски съвет и в частност Министерство на енергетиката да замрази процеса по сондаж и добив за площ “Златуша“ до обявяване на резултата от местния референдум. Да, ние от “Възраждане” сме пределно наясно за вашето отношение към референдумите, имаме опит с референдума за запазване на българския лев. Въпреки това, за пореден път ви призоваваме да чуете българските граждани, защото никой управник не е успял да спечели битката срещу собствения си народ.

В заключение подчертавам позицията на “Възраждане” : Ние сме категорично против златодобива в Република България и готвим законодателни промени в тази посока. Твърдо заставаме зад справедливите искания на засегнатите граждани около площ “Златуша” и оставаме на разположение за всяко съдействие, за което ни потърсят както те, така и всички български граждани със сходни проблеми.

Актуално

„Възраждане“ дава Манол Пейков на  Прокуратурата за финансови злоупотреби

Кръстьо Врачев: Реализацията на проект “Въча” е крайно необходима

Коста Стоянов от „Възраждане“: Няма да позволим рибарския бранш да бъде унищожен

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!