Валери Сираков от “Възраждане” – ние сме единствената  политическа организация, която има за цел да възроди духовността и българщината 

Според народния представител от “Възраждане” – Валери Сираков,  единственият начин за национално съхранение е завръщането  към родовата памет, духовността и просветата. 

“Изключително важно е създаването на условия за развитието на културните процеси и духовността, като важен фактор за обществения живот, определящ българската идентичност и самочувствие” категоричен е Сираков. 

 

“Специално за град Видин, може да се направи толкова много в секторите  култура, образование и демография, а те са смислово свързани. Изключително важно е да има тясно взаимодействие между училищата, родителите и учителите, за да се осигури пълен обхват и задържане на учащите в образователната система. Необходимо е да се отделят достатъчно общински средства за професионалните гимназии и по-голям брой паралелки, ориентирани към спецификата на икономиката в региона и общината. 

Единствено от “Възраждане” работим за започване на културните институции, не като мероприятие, а 

като духовна среда. Изключително важно е общината да подкрепя читалищата на територията си, осигурявайки поддръжка на материалната база, библиотечната дейност и изявите на театралните групи, състави и школи. 

 

От “Възраждане” настояваме за изграждане на култура на възстановяване, опазване и развиване на местните традиции, обичаи и фолклор, на местните занаяти, на обредните традиции и и ритуали. 

 

Актуално

 “Възраждане – Асеновград” пита какво се случва с ремонта на Караалановото училище в нашия град? 

Костадин Костадинов : Зачестяват случаите на произвол, от страна на чужди гранични власти 

Инж. Коста Стоянов : От сглобката, отново ще гласуват в полза на местните олигарси. Какво стана, господа демократи?