Валери Сираков  от “Възраждане” – Видинската община е застрашена от екологични проблеми и обезлюдяване

Валери Сираков  от “Възраждане” – Видинската община е застрашена от екологични проблеми и обезлюдяване

Народният представител Валери Сираков – избран от  Видин направи анализ на проблемите на общината пред граждани, с които се срещна.

Той счита, че има реална опасност от социална неравнопоставеност и изключването на цели социални групи от обществения живот.

“Достъпът до здравеопазване е затруднен, а определените за общините средства за субсидии и капиталови разходи, често се разпределят по неясни формули.

Не се провеждат политики на икономическо и социално развитие, съобразени с конкретните потребности на региона. Задълбочава се катастрофалното изоставане на община Видин, за сметка на други общини в социално-икономически и демографски аспект.”, коментира Сираков.

Той посочва, че сред основните приоритети на “Възраждане” са справянето с нарастващото разслоение в обществото, увеличаващата се бедност, драстичното намаляване на раждаемостта и обезлюдяването на региона. Този проблем беше отчетливо дефиниран от д-р Костадин Костадинов, по време на Втория конгрес на “Възраждане”, проведен в град Видин преди три години. В изказването си, д-р Костадинов отбелязва, че това, което се случва във Видин, ще се случи в цялата държава, ако не се вземат спешни мерки.

“При последното преброяване, община Видин е намаляла с почти  20 000 души. Трябва да обърнем тази тенденция и да превърнем Видин в притегателен център за живот и успешна реализация на младите хора.” Сираков коментира и проблема с предоставяне на качествени комунални услуги, които са основополагащи за стандарта на живот.

“Водоснабдяването и отпадните води са почти изцяло в ръцете на държавните структури – ВиК операторите и Комисията за енергийно и водно регулиране, като цените на услугите не съответстват на качеството на питейната вода.

От изключителна важност е да се предприемат ефективни мерки и за подобряване на качеството на атмосферния въздух с адресиране на основните замърсители, както и въвеждане на извънредни мерки при достигане на алармено високи нива на замърсяване” допълва Сираков.

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!