Александър Сребчев от “Възраждане” : Кандидатирах се за кмет на община Куклен, защото искам да върнем вярата на хората 

Кандидатът за кмет на община Куклен от “Възраждане” – Александър Сребчев завършва висше образование “Агрономия” и към настоящия момент реализира уменията си, проектирайки дизайни на различни по големина и вид зелени площи като паркове и градини.

“Основните ми мотиви да се кандидатирам за кмет е желанието ми да върна вярата на хората, да ги направя преки участници в управлението на общината и решаването на техните проблеми, както и реализирането на възможността за открито и честно управление.

Сред основните точки в програмата ми са : увеличаване на средствата за насърчаване на младежта в спорта, културата и образованието, за целта е необходимо да се изградят нови спортни площадки, ремонт на съществуващата база училищата и читалището, също и продължаване  на работата по успешните инфраструктурни обекти и изготвяне на нови, свързани с подобряването на живота, както и местата за отдих и култура на съгражданите ми”, коментира кандидатът за кмет от “Възраждане”.

Сребчев счита, че развитието на културния сектор в община Куклен е от жизненоважно значение за нейните граждани и формирането на младите като успешни личности.

“Куклен е древен град със средновековна история и ние можем, а и сме задължителни да работим за развитието на културно-историческия фонд на Общината и региона. Смятам, че нихилизмът и недоверието са основният враг на успешното управление и моето желание е да променим това, с повече открити срещи и дискусии с гражданите, свързани с подобряването на градската среда и живота им”, коментира на среща с граждани кандидатът за кмет Александър Сребчев.

„Възраждане“ е с номер 42 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Актуално

Инж. Коста Стоянов, „Възраждане“: За АМ „Хемус“ в бюджета за 2024 година са предвидени над 233  милиона лева

Групата на “Възраждане” в Общински съвет Карлово: Извършват се действия, в грубо нарушение на правилника 

Димитър Гюрев  се срещна с кмета на Община Лъки, във връзка с рестриктивния воден режим в село Джурково