Здравеопазване

ЗдравеопазванеЗдравеопазване

Цялостното възстановяване на здравната система на България с акцент към лекарите и болниците.


 • Създаване на мрежа от напълно оборудвани здравни заведения, покриваща цялата страна и гарантираща, че от всяка точка в страната нуждаещият се ще получи адекватни грижи  в рамките на „златния час
 • Увеличаване на ресурсите за превенция и профилактика. Възстановяване на училищните здравни кабинети. 
 • Система за годишни профилактични прегледи. Изследвания за откриване в ранен стадий на непроявени заболявания със значима обществена тежест
 • Създаване на звено за проверки и контрол на лекарските практики, на диагностицирането и на изписването на лечения и изследвания, с цел да се предотвратяват и преследват злоупотребите с болните и със средствата на здравните каси.
 • Възстановяване на справедливостта в ползването на здравни услуги чрез въвеждане на лични здравноосигурителни партиди. Въвеждане на доброволност на здравното осигуряване, което в момента е преобразувано в задължително всеобщо здравно застраховане
 • Признаване на правото на минимален безплатен пакет медицинска помощ за всички български граждани, която ще е финансирана чрез държавния бюджет и чрез дарения. Така ще се гарантира, че дори и неосигурените и неплатежоспособните лица няма да бъдат лишени от минимална здравна помощ.
 • Премахване на монопола на НЗОК и ситуирането й в остра конкурентна среда, осигуряване на възможност за работа и на частни здравни каси. 
 • Държавно финансиране, на медицинските дейности, обвързани с нуждите, а не с резултатите. Болниците не са типични стопански субекти, а изпълняват и съществени социални и дсемографски функции. Създаване на система от диференцирани критерии за малките населени места и градовете.
 • Контрол на цените на лекарствата в аптечните вериги. Създаване на верига държавни аптеки, които на пазарен принцип ще се борят със спекулативните цени в аптечните вериги.
 • Създаване на индикативни стандарти и нива за заплащането на труда на лекарския и нелекарския персонал в държавните и общински лечебни заведения;
 • Осигуряване на държавно програмно финансиране за проблемите по семейното планиране и асистираната репродукция. 
 • Въвеждане на лична здравна карта с индивидуална партида. Въвеждане на информационните и комуникационни технологии в отчитането на медицинската помощ.
 • Създаване на програми за здравна култура и здравно образование на населението
 • Инвестиции в квалификацията на медицинския персонал на всички нива в здравната система. 
 • Стимулиране на студентите по медицина при завършване да избират специалности, при които се очертава дефицит.
 • Да се осигури акумулиране на научен потенциал и координацията между отделните научни звена и като елемент от националната сигурност. Да се насърчава международния обмен на медицински знания, информация, и технологии.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ