Съдебна система

Съдебна системаСъдебна система

Цялостна реконструкция на съдебната система - премахване на корупцията и срастналостта с мафията.


 • Работеща и справедлива съдебна система, гарантираща справедливото прилагане на  справедливите закони;
 • Работеща и ефективна система за вътрешна и външна сигурност.
 • Премахване срастването съдебна система - мафия
 • Осигуряване благоприятна среда за назначаването на нови квалифицирани и доблестни кадри в съдебната система
 • Изграждане на специална институция за следене и елиминиране на всяка форма на корупция в България
 • Ясно разделение на функциите в съдебната система
 • Равнопоставеност на страните в съдебния процес. 
 • Специализирана структура за борба с корупцията по високите етажи, ръководителят и заместниците му да бъдат пряко избирани с мажоритарен вот. 
 • Подчиняване на Прокуратурата на изпълнителната власт. 
 • Изясняване на ролята и мястото на Следствието и Предварителното дознание. 
 • Периодично отчитане на административните ръководители (председатели на съдилища, Главен прокурор и надолу), при спазване на принципите на публичност и прозрачност.
 • Трябва да бъде облекчена дейността на наказателните и гражданските съдилища чрез въвеждане на профилирани съдилища – за малолетни и непълнолетни, семейни, по несъстоятелността, високи технологии, медицина, устройство на територията и т.н. 
 • Трябва да се въведе  „електронно правосъдие“:  - възможност за подаване на молби и други документи по електронен път независимо от статуса и вида на делото, възможност за навременно, бързо и сигурно проследяване статуса на делата, резолюциите и решенията на съдилищата.  
 • Ясно да се регламентират критериите, при които Прокуратурата е длъжна да възбуди следствено дело, като критериите да са валидни както при получаване на сигнал, така и при необходимост от самосезиране. 
 •  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ