Инфраструктура и технология

Инфраструктура и технологияИнфраструктура и технология

Превръщане България в технологичния център на Балканите и Европа.


 • Осигуряване на стабилна правна среда – без резки промени във финансовото и търговското законодателство.
 • Свобода на стопанската инициатива, в рамките на закона. Ненамеса на държавата в частните търговски отношения, доколкото те не противоречат на националните интереси.
 • Ясно обозначени законови рамки на стопанския процес. Предвидимост при промяна на тези рамки.
 • Активно използване на възможностите за национални дискреции при въвеждане на европейски нормативни документи в националната практика, които противоречат на националния интерес и на българската национална традиция.
 • Агресивна външнотърговска държавна политика с цел реализация на българските промишлени стоки на чужди пазари. 
 • Предвидима данъчна политика, за да може бизнесът да планира разходите си.
 • Строг регламент на функциите, правата и задълженията на държавните и общински органи. Стриктен контрол на тези органи с цел да не бъдат използвани за рекет и за затормозяване на стопанския процес.
 • Свобода на договаряне на труда (надомна работа, временна заетост, допълнителни трудови договори, полагане на извънреден труд).
 • Законови гаранции за защита на конкуренцията. 
 • Държавна подкрепа за подготовката на мениджъри и предприемачи от малкия и среден бизнес. Организирани програми от държавата, включително с участие на обществените медии със специализирани обучения, програми и предавания. Консултации за успешен бизнес;
 • Осигуряване на бърз и безплатен достъп до информация за развитието на пазара на стоки и услуги за подпомагане на стартиращи фирми за вземане на информирани решения;
 • Създаване на ясна, конкретна, прозрачна и най-важното работеща система за използване на европейските средства за повишаване на конкурентоспособността и то насочена основно към малкия и среден бизнес;
 • Стимулиране на производството за износ с икономически и организационни механизми;
 • Ново законодателство за ускоряване процедурите по фалити на фирми. 
 • Да се определят национални стандарти в сферата на екопроизводството и държавни гаранции за тяхното спазване, като национална екомарка
 • Създаване на свободен пазар – всеки български производител следва да има свободата да предложи продукцията си директно на потребителите, без административни тежести.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ