Възраждане иска премахване на платената зона за паркиране за собственици и наематели на жилища


Структурата на Възраждане в София настоява за промени в наредбата за въвеждането на платената зона за паркиране в града. ...

Организацията иска от общинската администрация промени в наредбата.  Чрез тях хората живущи в собствени жилища и попадащи в платените зони за паркиране да не заплащат такса, а да получават безплатно стикер, с който да упражняват правото си на паркиране в района. Същото да се отнася и за хората живеещи под наем в зоните за паркиране, които освен това да получават безплатен стикер единствено на базата на регистриран договор за наем в съответната община, без да се налага да променят личните си документи и тези на автомобилите.

 

От Възраждане изискват още отмяна на платените зони в почивните дни и „свиване“ на синята зона до първоначалните размери към момента на въвеждането ѝ.

 

Въведените от Столична община платени зони за паркиране, като временна мярка до решаване на проблема с паркирането в центъра на София, в последствие се оказа, постоянна мярка, която всъщност представлява  скрит данък под формата на такси. В   тези зони живеят около 250 000 човека, като от  годишния приход от недължимо платеният данък се генерира печалба от над 30 млн. лв.

 

Синята зона непрекъснато се разширява, вместо да се търси адекватна мярка за разрешаване на проблема с паркирането. Така данъкоплатците плащат за неспособността на управляващите града да взимат решения в полза на гражданите.

 

Правото на паркиране възниква по силата  на правото на собственост върху движима вещ – МПС в момента когато даден субект си купи автомобил и го регистрира в съответната община. От момента на регистрацията автомобилът получава право за местодомуване, на адреса посочен в личната карта на собственика. За това право собственикът заплаща данък на общината по силата на ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси) и НАРЕДБА № I-45 24.03.2000 г. за регистриране на МПС, като местодомуването е именно даденото от закона право на паркиране, там където живее собственика, за да ползва колата си, когато намери за добре.  Това право противоречи на платената зона,  която се явява като скрит данък под формата на такса. Така собственикът на МПС реално заплаща два пъти данък за него.

 

При това за повторно платения данък Столична община не предоставя реална услуга, а предоставя право, което собственика вече притежава. Реална е само услугата, която общината предоставя по отношение на служебното паркиране, където има ясно индивидуализирани места, които се ползват единствено и само от тези, които са заплатили услугата.

Идната седмица представители на Възраждане ще изложат исканията си пред общинската администрация

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ