Възраждане с призив към целия български народ


Призоваваме всички български граждани да покажат на настоящите управляващи какво е мнението им за въвеждането на така наречения "Зелен сертификат" ...

За целта юридическият екип на Възраждане, ръководен от адв. Елена Гунчева, разработи жалба. Тя ще послужи на всеки от нас, който иска да изрази несъгласието си със заповед № РД-01-856/19.10.2021 на Министерството на здравеопазването.

Призоваваме ви да попълните данните си в жалбата, приложена към настоящия текст, да я разпечатате в три екземпляра и да я подпишете. След това подайте така подготвената жалба в Административен съд - София град (зад Халите). Към нея е необходимо да приложите платежно нареждане за внесена по банкова сметка на Административен съд София - град държавна такса в размер на 10,00 лв.

Като основание се посочва: образуване на дело срещу Заповед № РД-01-856/19.10.2021 на МЗ.

Вносител (човекът, който подава жалбата). Заповедта може да се обжалва в едномесечен срок от обявяването ѝ, т.е. до 19.11.2021 г.

Внасят се 10,00 лева по тази сметка с основание: обжалване на Заповед на МЗ.

Платежното се прикрепя към жалбата и тогава тя се подава в съда.

https://sofia-adms-g.justice.bg/

Банкова сметка за внасяне на държавни такси и глоби:

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1783 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - ЦУ

Това е банковата сметка за внасяне на държавни такси на името на Административен съд - София град.

Адресът, на който чрез куриер можете да изпратите жалбата (в два екземпляра; ако искате, може да приложите и трети, а куриерът да го върне с входящ номер), е:

гр. София 1301

ул. "Джордж Вашингтон" №17

Призивът на Възраждане е чрез стотици хиляди жалби да покажем на настоящите управляващи какво мислим за техния "Зелен сертификат".

Време е за Възраждане!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ