Възраждане и Министерството на здравеопазването в съда заради отказ на ведомството да отговори

Възраждане и Министерството на здравеопазването в съда заради отказ на ведомството да отговори


След 1989 г. в държавната администрация се въведе практика, която през последните единадесет години се утвърди като тенденция.... ...

Липсата на отговор с времето получи определението „мълчалив отказ. Прилаган на върховно ниво, той създава недоверие в държавата. Практиката на мълчаливия отказ започна да се прилага масово по различни въпроси за прикриване на престъпното действие или бездействие на управляващите.

Един такъв мълчалив отказ на Министерството на здравеопазването е причина за предстоящото на 21.04.2021 г. открито заседание по дело № 3036 в Административен съд.

През януари 2021 г., по покана на граждани, Искра Михайлова – общински съветник на Възраждане в Стара Загора, посети изоставената белодробна клиника в Радунци. При посещението беше установено, че въпреки състоянието на ликвидация,  достъпът до болницата е свободен и няма ограда, която да предпазва от злонамерено влизане в сградата. Лечебното заведение и имуществото му са изцяло изоставени и не изглежда да се стопанисват или да се полагат каквито и да било грижи за тяхното съхранение. В сградата има медицинска апаратура, за която не е известно дали функционира. Оставени са епруветки, медицински проби, остатъци от лекарства или медицински изследвания, за които не е известно дали не биха били даже опасни за здравето при неправилното им съхранение. В сградата се виждат и множество лесно достъпни документи, които съдържат лични данни на персонала, както и голямо количество разпръсната болнична документация – медицински картони на пациенти, история на заболявания и цялостна архивна документация, свързана с болничното заведение.

На 8 февруари 2021 г. Възраждане изпрати заявление до Министерството на здравеопазването по Закона за достъп до обществена информация. В заявлението се иска да бъде предоставена информация относно обявената за ликвидация „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация “- Радунци, по следните въпроси:

  • От коя дата е обявлението за ликвидация на дружеството?
  • Колко ликвидатори са назначавани от обявяването на дружеството в ликвидация до настоящия момент?
  • Извършван ли е опис на имуществото към момента на обявяване на процедурата по ликвидация?
  • Кои са отговорните лица за стопанисване на имуществото и на материалната база на дружеството?
  • Кои са отговорните лица за съхранението на цялата архивна документация, както за периода на упражняването на дейност на лечебното заведение, така и след обявяването му в ликвидация?
  • Кои са отговорните лица за събиране и/или унищожаване на биологичните отпадъци, медицински консумативи и лекарства след прекратяване на дейността на дружеството?
  • Чие е задължението за осигуряване на охрана на болничното заведение след прекратяване на дейността му?
  • Извършвана ли е охранителна дейност за опазване на материалната база на болничното заведение от обявяването на процедура по ликвидация до 31.01.2021 г.?

Липсата на отговори по тези въпроси отвеждат Възраждане и Министерството на здравеопазването в съда. Възраждане ще продължи да търси отговорните лица за унищожаването на най-големия белодробен санаториум на Балканския полуостров и то по време, в което съществува вирус (Ковид 19), който засяга белите дробове, поради което нуждата от подобни болнични заведения е още по-голяма. 


 

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ