10 стъпки на Възраждане за по-добро здравеопазване


Възраждане с конкретна програма за по-добро здравеопазване в България. ...

10 стъпки на Възраждане за по-добро здравеопазване 

През последните трийсет  години  правителствата на прехода проведоха  експерименти в сферата на здравеопазването, което автоматично означава, че те  експериментираха с живота и здравето на българските граждани. Политическите решения доведоха до финансово източване на здравната каса; превръщане на болниците в търговски дружества; вменено задължение да се плащат „осигуровки”; привилегии на определени социални слоеве да ползват, без да са плащали  в замяна на концентриран политически вот.

Решенията на политиците на прехода доведоха до това десетки населени места да са без достъп до здравеопазване, до закриване на болници, до липса на апаратура и медикаменти, до това  лекари и медицински сестри масово да напускат страната ни в търсене на препитание, а други, възползвали се от конюнктурата  -  да забогатяват баснословно. Нивата на здравно обслужване също се “разкъсаха” и  е на лице тежък конфликт между малките и средни болници (общински и държавни) от една страна и големите многопрофилни и национални профилирани болници от друга страна, както и конфликт между частните, държавните и общински лечебни заведения. Ликвидирането на поликлиниките в малките градове лишиха хората, живеещи в тях, от много важното междинно здравно обслужване – между личния лекар и болницата. Това направи малките болници, преобладаващата част от които едвам съществуват, притиснати от изискванията на здравната каса, жизнено необходими на гражданите. 

Здравеопазването е основен приоритет на Възраждане, защото животът и здравето на българите са най-важни. Ето промените, които Възраждане ще направи в системата на здравеопазването, ако българските граждани дадат доверието си на партията. Тези основни точки са заложени в програмата на Възраждане за управление на Родината ни.


1. Изхвърляне на търговията от здравната система -  болниците вече няма да са търговски дружества. Създаване на мрежа от напълно оборудвани здравни заведения, покриваща цялата страна и гарантираща, че от всяка точка в страната нуждаещият се ще получи адекватни грижи в рамките на „златния час“ и осигуряване на медицински хеликоптери.

2. Създаване на програми за здравна култура и здравно образование на населението. Увеличаване на ресурсите за превенция и профилактика. Изграждане на работеща система за годишни профилактични прегледи и изследвания за откриване в ранен стадий на непроявени заболявания със значима обществена тежест.

3. Възстановяване на справедливостта в ползването на здравни услуги чрез въвеждане на лична здравна карта с индивидуална партида. Принцип на доброволност на здравното осигуряване, което в момента е преобразувано в задължително всеобщо здравно застраховане. Премахване на монопола на НЗОК и поставянето ù в конкурентна среда с осигуряване на възможност за работа и на частни здравни каси.

 4. Признаване на правото на минимален безплатен пакет медицинска помощ за всички български граждани, която ще е финансирана чрез държавния бюджет. Така ще гарантираме, че дори и неосигурените и неплатежоспособните лица няма да бъдат лишени от минимална здравна помощ.

 5. Държавно финансиране на медицинските дейности, обвързани с нуждите, а не с резултатите. Болниците не са типични стопански субекти, изпълняват и съществени социални и демографски функции. Създаване на система от диференцирани критерии за малките населени места и градовете.

6. Създаване на ефективно звено за контрол върху диагностицирането и  изписването на лечения и изследвания с цел да се предотвратяват и преследват злоупотребите с болните и със средствата на здравните каси. Въвеждане на информационните и комуникационни технологии в отчитането на медицинската помощ.

7. Отменяне на ДДС върху лекарствата. Контрол на цените на лекарствата в аптечните вериги и създаване на вериги аптеки с държавно участие, които на пазарен принцип ще се борят със спекулативните цени в аптечните вериги.

8. Възстановяване на училищните здравни кабинети.

9. Осигуряване на държавно програмно финансиране за проблемите по семейното планиране и асистираната репродукция.

10. Акумулиране на научен потенциал и координация между отделните научни и изследователски звена като елемент от националната сигурност. Насърчаване на международния обмен на медицински знания, информация и технологии.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ