Възраждане със сигнал до Прокуратурата за болницата в с. Радунци

Възраждане със сигнал до Прокуратурата за болницата в с. Радунци


Възраждане изпрати сигнал до Окръжна прокуратура след посещение на представители на партията, по покана на граждани в “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация- Радунци“.   ...

Възраждане изпрати сигнал до Окръжна прокуратура след посещение на представители на партията, по покана на граждани в “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация- Радунци“.  

Разрушаването на санаториума е допуснато последователно и методично от правителствата на прехода, докато се стига до окончателното му затваряне през 2016 г.

Дружеството е в процес на ликвидация и едноличен собственик на капитала му  е Министерство на здравеопазването. При справка в търговския регистър става  видно, че е с прекратена търговска дейност от 18.03.2016 г.

Въпреки това достъпът до болницата е свободен и не е налична ограда, която да предпазва от злонамерено влизане в сградата.  Лечебното заведение и имуществото му са изцяло изоставени и не изглежда да се стопанисват или да се полагат каквито и да било грижи за тяхното съхранение. В сградата е налична медицинска апаратура, за която не е известно дали не функционира.

Налични са епруветки, медицински проби, остатъци от лекарства или медицински изследвания, за които не е известно дали не биха били даже опасни за здравето, при неправилното им съхранение.

В сградата са видими и лесно достъпни множество документи, които съдържат личнни данни на персонала, както и голямо количество разпръсната болнична документация – медицински картони на пациенти, история на заболяването и цялостна архивна документация, свързана с болничното заведение.

Част от документацията със сигурност съдържа информация по смисъла на чл.27 и следващите от Закона за здравето.

Достъпът до личните данни на всички пациенти, които са се съхранявали по законоустановения ред до прекратяване на дейността на дружеството, в момента е абсолютно свободен, което  нарушава  основни принципи, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, заложени в редица нормативни актове.

             Тези разкрития са признак на липса на държавност и безстопанствено отношение от страна на държавата към обекти от първостепенно значение, какъвто би следвало да  е най-големият белодробен санаториум на Балканския полуостров. Той обаче днес тъне в разруха и забрава. Вместо по коридорите му да има излекувани пациенти, там има само захвърлени потенциално опасни биологични материали.

 

 

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ