Десетте стъпки на Възраждане към по-добро образование


Чрез недостоверни исторически факти, които се съдържат в съвременните учебници, се обезличават националната идентичност и българщина, а моралната и ценностна системи, изграждани от родителите, на практика се разрушават. Възраждане представя десет стъпки към по-добро образование. ...

 Десетте стъпки на Възраждане към по-добро образование

Образованието би трябвало да е единен, целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на знания. Това е процес, чрез който личността се формира, а познанието се предава от поколение на поколение.  

Редица реформи в образованието доведоха до понижаване на качеството му. Днес българчетата са на последните места по функционална грамотност. Това е наборът от умения, които позволяват или не позволяват на един човек да се справи успешно с реални житейски ситуации в съвременното общество.

Съдържанието на учебниците в днешното училище е непрекъснато променяно, като целта му очевидно е една - създаване на представа в малките подрастващи българчета, че в България има едно многообразие, а българите сме просто някаква част от това.

Чрез недостоверни исторически факти, които се съдържат в съвременните учебници, се обезличават националната идентичност и българщина, а моралната и ценностна системи, изграждани от родителите, на практика се разрушават.  

Как стигнахме дотук? Това е въпрос, на който могат да отговорят политиците на прехода, които допринесоха с редица решения за разрухата в образованието. Като започнем от делегираните бюджети и стигнем до дистанционното обучение. 

Проблемите са ясни, но какви са решенията? Десетте стъпки на Възраждане към по-добро образование са:

1. Премахване на делегираните бюджети – училищата ще се издържат от държавния бюджет, независимо от това, колко ученици има в тях.

2. Мандатност на управлението на директора и право на глас на педагогическите специалисти при избора на нов директор.

3. Отпадане на атестацията на педагогическите специалисти и професионалното портфолио.

4. Учителите да бъдат избавени от огромната бюрократична тежест и да бъдат отново Учители, а не както е в момента – чиновници, които са безправни проводници на политиката на Министерството на образованието.

5. Учебниците ще се пренапишат, като основна цел ще бъдат високите образователни резултати и широка обща култура.

6. Учениците от начален етап ще получават само количествени оценки.

7. Основното образование ще се получава отново след (завършен) VIII клас.

8. Възстановяване на професионалното и хуманитарното образование. 

9. Създаване на стратегия и програма за подкрепа на индивидуалните таланти  на всеки един ученик и за подпомагане развитието на ученици с високи постижения в отделните области на науката, изкуството и спорта.

10. Избор на образователни форми, като алтернатива за  семейства, предпочитащи ги по здравословни или други причини. 


Възраждане предлага мерки, които целят качествено повишаване на нивото на образование в България и създаване на нов национален елит. Премахване на дистанционното обучение като масова форма на обучение и наличието на такава  при необходимост по здравословни или други причини. Прекратяването на експериментите с българското образование е жизненоважно за нацията ни и опазването на идентичността ни като народ.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ