Възраждане е за нормализиране на учебния процес за желаещи ученици от всички класове


Ние от Възраждане се противопоставяме на продължаването на експериментите с психическото здраве и образованието на българските деца. Настояваме за нормализирането на  обучението и за възстановяване на присъствената форма. Възраждане е и против опитите на здравните власти и Министерството на образова ...

Възраждане е за нормализиране на учебния процес за желаещи ученици от всички класове

Ние от Възраждане се противопоставяме на продължаването на експериментите с психическото здраве и образованието на българските деца. Настояваме за нормализирането на  обучението и за възстановяване на присъствената форма. Възраждане е и против опитите на здравните власти и Министерството на образованието да оказват натиск върху учителите да се ваксинират, като предпоставят, че тяхната ваксинация е необходимо условие за връщането на присъствената форма на обучение.

 

Вече повече от два месеца продължава дистанционната форма на обучение в училищата, като това се отразява изключително негативно върху психологическото състояние и мотивацията на голяма част от учениците да участват активно в образователния процес, което от своя страна води до големи пропуски в усвоените знания и заплашва учебната година да се превърне в изгубена за развитието на много от младите хора.

 

За съжаление Министерството отново  бе изненадано и неподготвено за онлайн обучението, което доведе до това, че продължителното обучение в електронна среда драстично понижи качеството на образование и създаде предпоставка за огромни пропуски в жизненоважни знания за учениците. Въпреки трудностите в крайна сметка българските учители, деца и родители  се справиха, което показа че дистанционните и самостоятелни форми могат да бъдат и алтернатива за  семейство, което би ги предпочело по здравословни или други причини.   

 

Тъй като приближава  краят на първия срок и началото на втория срок (04.02.2021 г.) е добре да направим  равносметка, за да си припомним какво се случи до тук от началото на учебната година.

 

В средата на ноември от самото образователно министерство заявиха, че  „продължителното преминаване към онлайн обучение, пък било то и само за учениците от един клас или етап, води до десоциализация, снижена когнитивна ангажираност, повишена психическа тревожност и влошена двигателна активност.” Трайното преминаване на всички  ученици към онлайн обучение е невъзможна и нежелана алтернатива и предполага динамичен и гъвкав подход.

Въпреки това в края на миналата година Министерството на образованието продължи дистанционното обучение за V-XII клас до края на първия срок. Основният мотив е, че заповедта се издава поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата. Тази образователна мярка бе предприета без достатъчно аргументирана  медицинска обосновка.  

По-късно - в началото на януари учениците от начален етап бяха върнати в присъствена форма на обучение и не бе отчетено повишаване на заболеваемостта. В същото време излязоха и изследвания, които поставиха под съмнение доколко училищата са огнище на зараза с COVID-19.

 От Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието се появиха множество „екзотични“ предложения  за формата и начина на обучение през втората половина на учебната година.  Преди дни здравният министър Костадин Ангелов съобщи, за вероятността един клас да се дели на две, като една част от учениците са в клас, а другите следят всичко, случващо се в часа, пред таблета вкъщи. От своя страна от образователното министерство заявиха, че всички ученици ще се върнат поетапно в класните стаи, ако новият щам на коронавируса не повлияе и резултатите се запазят, а учителите се ваксинират. 

На  26.01.2021 г., излезе заповед на министъра на здравеопазването, която удължава срока на въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април. От заповедта става ясно, че от 4 февруари по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас. Решението за ротационен принцип на провеждане на учебните занятия, при който по график учениците от различните класове ще учат по две седмици присъствено и две онлайн, заместени от следващите класове, което ще доведе до още повече стрес и дезорганизация на учебната дейност.

 

"Стресът, дезорганизацията, натискът над учителит и демотивацията на учениците са пагубни за жизненоважната система - образование. Обобщавайки ще кажа, че в периода на прехода "атаката" срещу образованието започна с  въвеждането на делегираните бюджети и сега продължава с COVID-19, като неуспешните реформи и грешните решения в системата на образованието нанасят тежки и дълготрайни последици върху българското общество." коментира Димитър Пашев, учител и председател на Възраждане Казанлък.

 

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ