Искра Михайлова сигнализира за конфликт на интереси при залата за 24 мил.лв. в Стара Загора


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви за незаконосъобразно Решение № 10-00-2489/15.10.2020 г. на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците в конкурса за изработването на идеен проект за многофункционална спортна зала в града. Причината е установен конфликт на интереси. Обр ...

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви за незаконосъобразно Решение № 10-00-2489/15.10.2020 г. на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците в конкурса за изработването на идеен проект за многофункционална спортна зала в града. Причината е установен конфликт на интереси.

Образуваното производство по преписка № КЗК-802/12.11.2020 г. е във връзка с постъпила жалба № ВХР-1879/30.10.2020 г. от консорциум „Архитектурно бюро Авангард“ ООД – Мердж Студио“ ЕООД, класиран на седмо място в проведения конкурс. В нея се посочва, че собственикът и управител на класираното на първо място дружество „Атек-ВД“ ЕООД проф. Валери Иванов е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), член на Ректорския и Академичния съвет, на Факултетския съвет на Архитектурния факултет, както и председател на Общото му събрание.   

В това му качество той се намира в конфликт на интереси,

тъй като с всеки един от тримата членовете на журито – председателят му проф. Иван Марков – ректор на УАСГ, проф. Иван Данов – ръководител на катедра „Жилищни сгради“ и проф. Бойко Кадинов – ръководител на катедра „Обществени сгради се явяват „свързани лица“.  Жалбоподателят поддържа, че същото обстоятелство е налице и при друг участник в конкурса – „Десет архитекти“ ЕООД, чийто законен представител архитект Ивайло Петков е асистент в УСАГ.  И смята, че на основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки община Стара Загора като възложител

е следвало да отстрани от участие „Атек – ВД“ ЕООД и „Десет архитекти“ ЕООД.

Още двама участници в конкурса: „Тилев архитекти“ ЕООД, класиран на второ място и „Архитект Киряков“ ЕООД, класиран пети, поддържат със свои становища до КЗК жалбата и определят като основателни посочените  в нея доводи за наличие на конфликт на интереси.

В становището си до КЗК община Стара Загора отхвърля жалбата и посочва, че дори решението на кмета за класиране на участниците в конкурса да бъде отменено, консорциумът „Архитектурно бюро Авангард“ ООД – Мердж Студио“ ЕООД няма да получи обществената поръчка, защото пред него има класирани други дружества, за които няма посочени аргументи да са оценени неправомерно. Това уточнение звучи странно, дори арогантно, сякаш единствено личната облага може да бъде основание за обжалване на една процедура, нарушила закона. Със своето Решение от 14 януари тази година КЗК

потвърждава наличието на конфликт на интереси между членове на журито и участници в конкурса, отменя решението и връща преписката на възложителя с указания за прекратяване на процедурата.

Общината има 14 дневен срок да обжалва решението, но няма да използва тази законова възможност,  обяви кметът Тодоров.  Защото, според мнението му, задължението да декларират конфликт на интереси е и на участниците в конкурса, и на членовете на журито, но никой от тях не го е направил. Предстои обявяването на нов конкурс или обществена поръчка за проектиране по зададени от общината параметри. И в двата случая това ще отнеме поне няколко месеца. Не е ясно обаче дали общината е изплатила хонорарите на журито и премиите на отличените проекти и за каква сума става въпрос? Тук е мястото да се уточни, че процедурата е спряна не след произнасянето на КЗК, а от момента на обжалването й.

На 14 януари кметът внася в ОбС предложение

  Predlozhenie Todorov p1 724x1024Predlozhenie Todorov p2 724x1024

многофункционалната спортна зала да бъде добавена в Годишната програма за управление на общински имоти в Стара Загора.  В него той посочва, че „във връзка с  високия обществен интерес на обекта и кратките срокове за провеждане на процедури за съгласуване и обявяване, свързани с него и издаване на Разрешение за строеж  

е необходимо същият да се обяви за обект от първостепенно значение“.

В параграф 5, т.73 на Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията е записано, че „Общински обекти от първостепенно значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение“. Законодателят не посочва на какви критерии трябва да отговаря един общински имот, за да добие статут на обект от първостепенно значение. Но въпросът е логичен и общинската съветничка от партия „Възраждане“ Искра Михайлова го задава на гл. архитектка на общината Виктория Грозева по време на онлайн заседание на Комисията по култура, туризъм и вероизповедания, проведено на 20 януари. Тогава съветничката твърди, че не е знаела за решението на КЗС. Странно обаче защо го премълчава главната архитектка пред членовете на комисията, макар най-вероятно тогава вече да е била информирана за него. Архитект Грозева направила нескопосан опит да обясни на общинските съветници колко важна е тази зала не само за общината, но и за държавата, без да каже и един аргумент в полза на твърдението си.

И без да предложи икономическа обосновка на проекта, която трябва да докаже дали инвестицията ще бъде в полза на общината или „камък на шия“:

Всъщност процедурата за конкурса е била спирана в годините назад още веднъж от Регионалната камара на архитектите. Нейни членове възразяват срещу условието кандидатите да имат проектирана през последните години поне една сграда с над 2000 места, защото това би стеснило прекалено много кръга на участниците. Възложителят премахва това условие, но въпреки това конкурсът е спечелен от „Атек-ВД“ЕООД, дружеството проектирало и зала „Арена-Шумен“.

Това обстоятелство затвърждава убеждението сред останалите участници в конкурса, че той е обявен за точно определен кандидат.

И тогава някои от тях предприемат действия за разкриване на тази схема, христоматийна за начина, по който се провеждат обществените поръчки в България.

Ако КЗК се беше забавила с произнасянето си по жалбата срещу класирането на участниците в конкурса, предложението на кмета Тодоров за обявяването на бъдещата „Арена-Стара Загора“ като обект от първостепенно значение със сигурност щеше да бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 29 януари сесия. Но не като отделна точка, както първоначално е вкарано в дневния ред на сесията, което щеше да предизвика шум в залата, а в Годишната програма за управление на общинските имоти. А това щеше да даде правно основание следващите етапи по изпълнението на проекта за изграждането на многофункционалната спорта зала в Стара Загора

да стават със скъсени процедури и най-важното с възможност за предварително изпълнение при обжалване на някоя от тях.

Но след като решението на КЗК доби публичност, от страницата си във Фейсбук Искра Михайлова призова администрацията да оттегли от дневния ред на заседанието тази точка, докато не се изяснят напълно обстоятелствата, възникнали от решението на КЗК и докато съветниците не получат документално аргументирана обосновка за „високия обществен интерес на обекта“.

В понеделник кметът Тодоров свиква пресконференция по темата. Както можем да се досетим, градоначалникът ще се опита да отклони вниманието на обществото чрез медиите, на които плаща, от основния въпрос в този казус-на кого е нужен този мегаломански проект със съмнителни естетически и функционални качества, по мнение на някои експерти, кой и каква цена ще плати за него и най-важното каква възвръщаемост ще има инвестицията? Отсега е ясно, че заложената цена от 24 млн. лева ще скочи два или три пъти до завършването на проекта. Досега Борисов е дал на общината около 15 млн. лева. А останалите? И те ли ще са от републиканския бюджет или общината ще трябва да задлъжнее с нови кредити? Всъщност паническото бързане има само едно обяснение – идват избори, а след тях може би и край на управлението на ГЕРБ. А парите чакат да бъдат усвоени през фирмите на властта. Всичко друго са маловажни подробности.


Източник: За истината
https://zaistinata.com/местната-власт-в-стара-загора-се-разбъ/?fbclid=IwAR3aJ2pqeAGr4VTb2Il4oIdVfXHybvTpITHXvmqdP8doYFw5vTFFql6SX5c

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ