Обект от първостепенно значение ли е „Многофункционална спортна зала Стара Загора“, която ще бъде изградена за 24 млн. лв.


В условията на епидемична обстановка по повод на COVID-19 e необходимо Общинският съвет на Стара Загора да реши през идната седмица дали „Многофункционална спортна зала Стара Загора“, която ще бъде изградена за 24 млн лв. дали да бъде обект от първостепенно значение. Това решение се налага “ВЪВ ВРЪЗ ...

В условията на епидемична обстановка по повод на COVID-19 e необходимо Общинският съвет на Стара Загора да реши през идната седмица дали „Многофункционална спортна зала Стара Загора“, която ще бъде изградена за 24 млн лв. дали да бъде обект от първостепенно значение.

Това решение се налага “ВЪВ ВРЪЗКА С ВИСОКИЯ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС НА ОБЕКТА и кратките срокове за провеждане на процедури за съгласуване и одобряване, свързани с него и издаване на Разрешение за строеж, е необходимо същият да се обяви за обект от първостепенно значение”.

„Това е единственото посочено основание в предложението и то не звучи нито ясно, нито като убедителен аргумент и поради това зададох на арх. Грозева два въпроса:
1. На база какво е формулирано твърдението “Висок обществен интерес на обекта”?
2. Какво налага “кратките” срокове за издаване на строително разрешение?
На първия въпрос не получих отговор: Оказа се, че не разполагаме и с документална аргументация за „високия обществен интерес на обекта“ или тези документи не са предоставени на общинските съветници, за да вземем информирано решение. По отношение на втория: няма кратки срокове, които е наложително да се спазят, а явно зам.-кметът по строителството - Янчо Калоянов и гл. арх. на Общината - Виктория Грозева (като вносители) искат дейностите около спортната зала да се движат със скъсени срокове. Когато обектът е от „първостепенно значение“ с приоритет и СКЪСЕНИ СРОКОВЕ, могат да бъдат одобрявани проекти, издавани разрешения за строеж, процедури за обществени поръчки. Същото важи и при обжалвания.“- каза Искра Михайлова.

За да се направи инвестиция като тази, обикновено се изготвя бизнес-план, който дава някаква прогноза за възвръщането на вложените средства и евентуалната печалба, която може да се очаква.
Едно бизнес-начинание става значимо, когато чрез неговия мениджмънт се създаде уникален продукт или услуга, предпочитан/а от много клиенти, и не на последно място - генерира се значителен приход.
Един обект като спортната зала, за която става въпрос, може да бъде обществено значим, когато намеренията, маркирани в бизнес-плана му, се реализират и дори резултатът надскочи очакванията, а мащабът на значението му е голям – да кажем, не само за града, но и в национален мащаб, а защо не и международен. С една дума, тази зала е една спортна и културна арена на талант, хъс и дръзновение с... поне национално значение.
Нека не забравяме, че проекцията на очакваната реализация, маркирана в един бизнес-план, се базира всъщност на типична бизнес-обстановка - такава, каквато в момента нямаме.

Според Министерството на здравеопазването , „Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб“, т.е. имаме огромна несигурност, включително по отношение на спорта и културните мероприятия на закрито. Как ще се развие тази спортна зала в близките няколко години и дали ще оправдае очакванията към нея – кой може да каже? Очевидно не и вносителите на предложението, които не предоставят нито един съществен документ към предложението си.

Ако говорим за обекти, които са от първостепенна важност, защо не обсъждаме болницата в с. Радунци? Всички знаем, че това е най-големият санаториум на Балканите за белодробни заболявания, каквито всъщност са част от усложненията вследствие на вируса COVID-19.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ