Осъдиха община Стара Загора за новата спортна зала за 24 млн.лв.


Налице e конфликт на интереси между оценителите и спечелилите конкурса за идеен проект за многофункционална спортна зала в град Стара Загора На 14.01.2021 г. като част от дневния ред за предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора постъпи точка 35 – Oбявяване на обект: „Многофункционална спорна ...

Налице e конфликт на интереси между оценителите и спечелилите конкурса за идеен проект за многофункционална спортна зала в град Стара Загора

На 14.01.2021 г. като част от дневния ред за предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора постъпи точка 35 – Oбявяване на обект: „Многофункционална спорна зала Стара Загора“ за спорт, атракции, озеленяване, рекреация, УПИ I, кв.334а по плана на гр. Стара Загора като обект от първостепенно значение.
Когато един обект е от „първостепенно значение“ с приоритет и СКЪСЕНИ СРОКОВЕ, могат да бъдат одобрявани проекти, издавани разрешения за строеж, провеждани процедури за обществени поръчки. Същото важи при обжалвания. Кое доказва „високия обществен интерес на обекта“ и защо се правят постъпки за скъсяване на процедурите по провеждане на обществени поръчки и обжалване, което следва от смяната на статута на обекта, не стана ясно от аргументите на главния архитект на общината – арх. Грозева, въпреки че общинският съветник на Възраждане Искра Михайлова няколкократно зададе тези въпроси. Единственото, което се изясни, е, че ако обектът, който ще бъде изграден за 24 млн. лв. (прогнозна сума), получи такъв статут, това ще е едно голямо улеснение за изпълнителя.

Само ден след аргументацията, или по-скоро липсата на такава от гл. архитект, на 21.01.2021 г. на интернет страницата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) беше публикувано решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията. То гласи, че е налице конфликт на интереси между оценителите и спечелилите конкурса за идеен проект за многофункционална спортна зала в град Стара Загора. Решението на Комисията е в резултат на подадена жалба от един от участниците в конкурса. В него ясно е заявено, че се ОТМЕНЯ решение на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците в конкурса и ВРЪЩА преписката на възложителя с указание за ПРЕКРАТЯВАНЕ на процедурата. Любопитен факт, премълчан от арх. Грозева и администрацията при предоставяне на информация към общинските съветници.

Има ли връзка между предложението за обект от първостепенно значение и отмененото от КЗК решение за класиране на участниците в конкурса? Ще има ли нов конкурс и как ще се проведе той? Защо администрацията държи да скъси сроковете за провеждане на процедури, касаещи обект за 24 млн. лв., предвид че дори стандартно проведените са уязвими? Призовавам администрацията да оттегли от дневния ред на заседанието точка 35-та „Oбявяване на обект: Многофункционална спорна зала Стара Загора за обект от първостепенно значение.

“Призовавам да не се прави опит точката да влиза в т. 3 от дневния ред на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ под формата на „обект от първостепенно значение“. Ако администрацията не се съобрази, призовавам колегите съветници да не подкрепят тази точка: 1. Докато не се изяснят напълно обстоятелствата, възникнали вследствие на решението на КЗК; и 2. Докато не получим аргументирана документално обосновка за „високия обществен интерес на обекта“ с точна и документална обосновка защо се налага да търсим скъсени срокове за реализиране на толкова мащабен проект, който, ако изобщо трябва да се реализира в настоящата икономическа обстановка в държавата, то трябва да е при максимална публичност и прозрачност. Не ми се иска да вярвам, че постъпването на предложението от администрацията има нещо общо със съвпадащото като дата решение на КЗК. За да бъда убедена в това, а и за да бъде убедена старозагорската общественост, администрацията трябва да предостави сериозни аргументи, за предпочитане в документи и цифри, които да подплатят внесеното предложение“ – категорична е Искра Михайлова, Общински съветник от ПП Възраждане.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ