Кризата, създадена от COVID-19, „изобличи“ дългогодишните проблеми в образованието


И в образованието е като в здравеопазването - трупани с години проблеми и нежелание да се реорганизира цялата система като цел и философия! Радостното е, че въпреки това имаме ученици, които печелят медали от олимпиади и учители, които по възрожденски са се посветили на професията. На образованието ...

Кризата, създадена от  COVID-19, „изобличи“ дългогодишните проблеми в образованието

И в образованието е като в здравеопазването - трупани с години проблеми и нежелание да се реорганизира цялата система като цел и философия! Радостното е, че въпреки това имаме ученици, които печелят медали от олимпиади и учители, които по възрожденски са се посветили на професията.

На образованието, като фундамент на държавата, от Възраждане отделяме специално внимание. Не случайно нашият председател д-р Костадин Костадинов, написа и учебник по Родинознание. Самият той, като историк и етнограф, се е посветил на опазването на историческата ни памет.

Затова в програмата на Възраждане сме записали:

Възраждане подкрепя ученика и неговото действително поставяне в центъра на системата, от която част е и родителя/настойникa. Подкрепяме и правото на учителите на безопасни условия на труд и осигуряване на свобода на труда.

Възраждане е за разделяне на функциите на министерството по сертифициране на получени знания от функциите по организирането на образователния процес, за свободно и адекватно  развитие на всякакви образователни форми, за осигуряване на безплатни учебници и помагала за учениците във всички образователни степени, за създаване на качествено учебно съдържание.

За проблемите на образованието ни може да се говори много. Ще споменем най-сериозните от тях:

  • Делегираните бюджети! Те доведоха до там, че се водят фиктивни присъствия в градини и паралелки. Изкуствено се завишават бройки, за да не се закриват училища и съкращават учители. Принизяват се изискванията за усвоено учебно съдържание, за да няма повтарящи или напуснали училището ученици. Делегираният бюджет превръща ученика в касичка, а учителя – в пазач на тази касичка.
  • Функционалната неграмотност на учениците! Според последния международен тест PISA, българчетата са на последно място по функционална грамотност в Европейския съюз и по общи резултати. Проучването се прави на три години, като се изследват придобитите ключови умения на 15-годишните ученици, които са важни за тяхното участие в обществото. Според международния тест 53 % от деветокласниците имат базисни умения в четенето, 56 % са с базови познания по математика, 53 % базови познания по науки.
  • Нелогично разкриване на висши учебни заведения, водещо до влошаване на качеството на висшето образование!
  • Учебници и учебни програми, несъобразени с основната цел – формиране на личности и обществени ценности! Огромен по количество учебен материал, несъобразен с възможностите на учениците за неговото усвояване.
  • Наизустяване и механично възпроизвеждане на учебно съдържание, вместо развиване на аналитично мислене, въображение и творчески възможности!
  • Адекватно заплащане на учителския труд!
  • Голяма административна тежест и бюрокрация в учебната документация!
  • Онлайн обучение без план за преодоляване на обективни пропуски, когато то приключи! Тъй като дистанционното обучение няма как да бъде пълноправен заместител на присъственото обучение.

Разбира се, това са част от многото още проблеми в образованието. Половината път от тяхното решаване сме извървели с тяхното формулиране. Другата половина е тяхното решение. Заедно с учителското съсловие, родители и общественост можем да го направим.

Най-напред трябва да премахнем делегираните бюджети. Финансирането на училищата трябва да стане на база реални показатели и изисквания, съобразени с материална база, наличие на ученици и профил на учебното заведение.

Следващата важна стъпка са учебниците и тяхното съдържание. То трябва да е съобразено с основната цел на образованието – мислене, изграждане на личности, опазване на националната идентичност и съхранение на родовата памет.

Дори само тези неща изискват много работа и тежка реорганизация. Но от Възраждане имаме сили да направим това в партньорство с учители и родители.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ